Privacy statement

Dit privacy statement geeft aan hoe Van Asselt adviseurs & accountants omgaat met uw persoonsgegevens.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en streven na om de persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Van Asselt adviseurs & accountants. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor ons relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, onze nieuwsbrief naar u te kunnen versturen of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

Alle aan Van Asselt adviseurs & accountants verstrekte gegevens worden vrijwillig verkregen en zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Van Asselt adviseurs & accountants aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maken wij gebruik van de dienstverlening van Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons de (uit openbare bronnen bekende) bedrijfsgegevens van onze websitebezoekers, op basis van IP-adressen. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen, ook delen wij de door Leadinfo verstrekte gegevens niet met derden. Meer informatie omtrent de dienstverlening en compliancy van Leadinfo is hier te vinden.

Naast persoonsgegevens gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Hierdoor laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Ons uitgebreide cookiebeleid kunt u hier vinden.

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het overdragen van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens en kunt u uw toestemming voor de verwerking hiervan intrekken. U kunt een verzoek hiertoe bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar info@asselt.nl of gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer u opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@asselt.nl of gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd.