Digitale publicatie

Afwikkeling verplichtingen als bestuurder en aandeelhouder

Een besloten vennootschap is verplicht om de jaarrekening na vaststelling door de aandeelhouders bij de Kamer van Koophandel digitaal te publiceren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bestuurder(s) van de organisatie. Wij verzorgen als Van Asselt adviseurs & accountants deze digitale publicatie graag voor en namens onze klanten. Als bestuurder ben je ervoor verantwoordelijk om binnen 8 dagen na het vaststellen van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, de jaarrekening te publiceren. Daarom is het voor jou als klant en voor ons als accountant van belang dat de hieronder voorgestelde werkwijze nauwgezet wordt gevolgd.

  1. Het definitieve rapport van de jaarrekening wordt door alle bestuurders van de organisatie ondertekend;
  2. Daarnaast stel je als aandeelhouder(s) de jaarrekening in de Algemene Vergadering vast. Voor het notuleren van de vaststelling kun je de hiervoor bestemde notulen gebruiken, deze tref je bijgevoegd samen met de jaarrekening in de mail.

    In de situatie dat alle bestuurders ook aandeelhouder zijn, is ondertekening van de jaarrekening tevens vaststelling van de jaarrekening (tenzij de statuten voorzien in de 2 maanden extra voor vaststelling in de Algemene Vergadering). In dat geval zal de datum van de notulen dus gelijk zijn aan de datum van ondertekening door de bestuurder(s) van de jaarrekening;

  3. Vervolgens informeer je Van Asselt adviseurs & accountants over de (datum van) vaststelling. Dit bereik je door een kopie van de gedateerde en ondertekende notulen en jaarrekening per mail retour te sturen naar secretariaat@asselt.nl.

Om tijdige publicatie te kunnen garanderen, wijzen we onze klanten graag op het feit dat de getekende stukken binnen 8 dagen retour ontvangen moeten zijn. Door het toesturen van de notulen machtig je Van Asselt adviseurs & accountants voor het indienen van de publicatiestukken van jouw organisatie bij de Kamer van Koophandel. 

Hier is meer te vinden over het publiceren van de jaarrekening bij de KvK.