MKB Leersubsidie

Wat zou jij graag willen doen om van jouw onderneming een leerrijke werkplek te maken? Vanaf maart krijg je de kans om met €25.000 subsidie de ontwikkeling van jouw medewerkers te garanderen! Het kabinet wil werkgevers en werknemers helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een subsidiepot van € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Elke MKB-ondernemer kan van 2 tot 31 maart een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Meer informatie kan je vinden op www.slimwerkgeven.nl. Wij denken graag met je mee, SZamen met onze partner en expert op HR-gebied.

Leren & ontwikkelen binnen het MKB

Volgens het ministerie is het in het MKB minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkende leven. ‘Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.’ De bedoeling is om ondernemers hiermee te helpen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of de vaardigheden van medewerkers up to date te houden.

Twee keer per jaar

Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag doen. In maart start de eerste subsidieronde waarbij ondernemers tussen 2 maart en 31 maart een subsidieaanvraag  kunnen indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens de eerste subsidieronde is er €15 miljoen beschikbaar. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000. ‘Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject.’ Weet je nog niet waarvoor je het geld wilt inzetten, dan is het mogelijk om te wachten tot na de zomer. In september volgt een tweede subsidieronde.

Voorwaarden SLIM-regeling

Voor mkb-ondernemers gelden de volgende regels:

  1. Het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet worden afgerond binnen een periode van 12 maanden vanaf de startdatum van het initiatief;
  2. De subsidie die wordt verleend bedraagt maximaal €24.999, met uitzondering van landbouwbedrijven waarvoor een maximum geldt van €20.000;
  3. Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld €20.000 besteedt binnen het kader van de ontwikkeling van werknemers, dan maakt deze kans op maximaal €16.000 subsidie;
  4. Voor een middelgrote onderneming bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Subsidie voor grotere bedrijven

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen. In totaal wordt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Wij helpen je graag met de aanvraag en advies over de inzet van deze subsidie. Voor meer informatie kun je terecht bij onze subsidiedesk waarbij Dirk Meerkerk het aanspreekpunt is. Mailen kan naar info@asselt.nl of bel ons op 0343-516 741.

Deel dit bericht