Van Asselt zorgzeker

“Jij de patiënt, wij de financiën”

Ons motto: jij de patiënt, wij de financiën. Dit maken we dagelijks waar door onze, specifiek voor de zorgmarkt ingerichte dienstverlening. Wij richten ons met name op instellingen en ondernemers die werkzaam zijn in de (para)medische sector. Binnen de medische sector weten wij de weg, we spreken dezelfde taal en staan altijd open voor vragen. Ook zijn we actief in het informeren van zaken die van belang zijn en waar jij voordeel van hebt. Van Asselt zorgzeker maakt ondernemen gezond.

Deskundig

Door specialisatie en ervaring in de zorg en gedegen juridische-, financiële- en fiscale kennis kunnen wij instellingen en ondernemers in de (para)medische sector goed ondersteunen. Wij weten wat er speelt in de zorgsector, houden onze kennis up-to-date en zijn in staat om de soms lastige materie begrijpelijk uit te leggen. Deskundigheid houdt voor ons ook in dat we helder communiceren, afspraken nakomen en altijd open staan voor vragen.

Betrokken

Wij zijn betrokken op onze cliënten. Dat wil zeggen dat wij ons uiterste best doen om jou te ondersteunen. We willen het beste financiële- en fiscale resultaat voor jou bereiken, en denken graag met je mee.

Bereikbaar

Wij willen er zijn voor onze cliënten en doen er alles aan om goed bereikbaar te zijn. Dit lijkt logisch, maar dat is het binnen de accountantswereld zeker niet. Op mailberichten reageren we binnen 2 werkdagen. Terugbellen doen we op dezelfde dag.

Onze oplossingen

Een aantal voorbeelden van hoe wij onze klanten vindingrijk helpen. Want wat we doen is te interessant om niet te vertellen!

Wat doe je als werkgever wanneer je een lening wilt verstrekken aan een medewerker? Wij helpen bijvoorbeeld met het opstellen van een deugdelijke overeenkomst.

Wat als je maatschap ophoud te bestaan? Wij kunnen de tussentijdse cijfers per beëindigingsdatum kritisch voor je bekijken, om tot een bevredigende afronding van de maatschap te komen voor alle betrokken partijen.

Wat als een tandartspraktijk wil participeren in een horeca bedrijf? Wij ondersteunen met het oprichten van BV’s en herstructurering van activiteiten, zodat de tandartspraktijk afgeschermd wordt van deze meer risicovolle nieuwe activiteit.

Wat als je beter inzicht wilt realiseren in je resultaat? Voor een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) verzorgen wij de kwartaalrapportages. De rapportage geeft per kwartaal inzicht in het resultaat en het werkkapitaal op MSB-niveau, maar ook op vakgroepsniveau. In samenwerking met de financieel directeur van het MSB hebben we ook een verdiepingsslag gemaakt door de gerealiseerde productie ten opzichte van de benchmark in de kwartaalrapportages te verwerken. Hierdoor ontstaat per kwartaal inzicht in de realisatie van de vakgroepen en van het MSB in totaal ten opzichte van de begroting. Dit stelt het bestuur van het MSB in staat nog beter tussentijds te sturen.

Wat als je zelf je administratie wil gaan voeren zonder ervaring in boekhouden? Bij een fysiotherapeut  hebben we geholpen om dit volledig in te richten. Daarvoor hebben we zijn zakelijke bank en zijn productiesysteem gekoppeld aan Twinfield. Daarnaast hebben we Basecone geïmplementeerd, zodat alle bonnen en facturen digitaal in Twinfield beschikbaar zijn en verwerkt kunnen worden. Wij hebben een korte instructie geschreven om hem te helpen inkomsten en uitgaven juist te kunnen boeken. Ook hebben we hem geholpen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het zelflerende vermogen van Twinfield. Op dit moment is hij in staat om zelf te boeken en kan hij zijn naaste medewerker inzetten op activiteiten die uiteindelijk meer geld opleveren.

Wat als je als werkgever beter gebruik wilt maken van de WKR? Wij helpen om op juiste wijze de uitgaven van de werkkostenregeling goed te administreren door het aanbrengen van WKR-kostenplaatsen en het geven van uitleg over de werking en eisen van de WKR. Zo doen wij dit ook voor een klant die de administratie zelf verwerkt en een behoorlijk aantal medewerkers heeft, die naast hun loon de nodige vergoedingen krijgen.

Wat als je omzet wegvalt en er gedwongen ontslag volgt van een medewerker? Bij een fysiotherapeut viel een deel van de omzet weg, doordat een verzorgingsinstelling uit zijn werkgebied vertrok. Het gedwongen ontslag van één van de medewerkers hebben we succesvol begeleidt. Dit kon door onze klant goed bij te praten, voor te sorteren op verschillende scenario’s en door goed overleg te voeren met de betrokken medewerker. Uiteindelijk is de medewerker zonder tussenkomst van het UWV vertrokken, waarbij via een vaststellingsovereenkomst een voor onze klant gunstige vergoeding is overeengekomen.

Verrassend vindingrijk

We onderscheiden ons door lef te tonen om samen het maximale resultaat te bereiken. Onze financiële en fiscale specialisten zijn professionals met verstand van zaken, die voortdurend op zoek zijn naar de toegevoegde waarde voor onze klanten. 

Wij geloven in een lange termijn relatie met cliënten die mede door onze ondersteuning als beste in hun vakgebied presteren. Wij investeren liever in klanttevredenheid dan in korte termijn opbrengsten. Alleen op deze manier willen wij samenwerken en onze cliënten ondersteunen. Zo maken wij ondernemen zorgeloos.

Referenties

Meer weten?

Drs. Marthijn Verboom AA