Navigatie
Vindingrijke oplossingen

Vindingrijke oplossingen

Wat we (voor u) doen is tè interessant om niet te vertellen. Daarom wat voorbeelden hoe wij onze klanten eerder vindingrijk geholpen hebben! 

Kwartaalrapportage Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)
Voor een MSB maken wij sinds 2015 kwartaalrapportages. De rapportage geeft per kwartaal inzicht in het resultaat en het werkkapitaal op MSB-niveau, maar ook op vakgroepsniveau. In de eerste helft van 2016 hebben we in samenwerking met de financieel directeur van het MSB een verdiepingsslag gemaakt door de gerealiseerde productie ten opzichte van de benchmark in de kwartaalrapportages te verwerken. Hierdoor ontstaat per kwartaal inzicht in de realisatie van de vakgroepen en van het MSB in totaal ten opzichte van de begroting. Dit stelt het bestuur van het MSB in staat nog beter tussentijds te sturen.

Inrichten administratie fysiotherapeut
Een fysiotherapeut had de wens om zelf zijn administratie te kunnen voeren, zodat hij de dame die dit werk normaliter verzorgt in kon zetten op het agendabeheer. Om dit te kunnen realiseren hebben we zijn zakelijke bank en zijn productiesysteem gekoppeld aan Twinfield. Daarnaast hebben we Basecone geïmplementeerd, zodat alle bonnen en facturen digitaal in Twinfield beschikbaar zijn en verwerkt kunnen worden. Omdat onze klant geen ervaring met boekhouden had, hebben wij een korte instructie geschreven om hem te helpen inkomsten en uitgaven juist te kunnen boeken. Ook hebben we hem geholpen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het zelflerende vermogen van Twinfield. Op dit moment is hij in staat om zelf te boeken en kan hij zijn naaste medewerker inzetten op activiteiten die uiteindelijk meer geld opleveren.

Opstellen overeenkomst personeelslening tandarts
Een tandarts wilde een medewerker een lening verstrekken. Wij hebben hem geholpen met een deugdelijke overeenkomst.

Gebruikelijk loon medisch specialisten
In 2016 wil de fiscus het gebruikelijk loon van medisch specialisten die een personal holding BV hebben verhogen, als zij hun SPMS premie in privé als aftrekpost opvoeren. Omdat de belastingdienst ons inziens hiervoor een niet juiste redenatie volgt, hebben wij dit voorgelegd aan de Expertgroep Medisch van een brancheorganisatie van accountants waarin wij participeren. In deze expertgroep hebben wij op basis van de wet een standpunt geformuleerd. Op dit moment ligt het standpunt ter toetsing bij een vaktechnisch bureau, maar het is zeer waarschijnlijk dat wij onze medisch specialisten adviseren het minimale salaris gelijk te houden aan de goedgekeurde ondergrens van 2015.

Ondersteuning bij de werkkostenregeling (WKR)
Onze klant verwerkt de administratie zelf. Binnen de instelling zijn een behoorlijk aantal medewerkers aanwezig die naast hun loon de nodige vergoedingen krijgen. Wij hebben deze klant geholpen om op juiste wijze de uitgaven van de werkkostenregeling goed te administreren door het aanbrengen van WKR-kostenplaatsten en het geven van uitleg over de werking en eisen van de WKR.

Begeleiding ontslag medewerker fysiotherapeut
Bij een fysiotherapeut viel een deel van de omzet weg, doordat een verzorgingsinstelling uit zijn werkgebied vertrok. Het gedwongen ontslag van één van de medewerkers hebben we succesvol begeleidt, door onze klant goed bij te praten, door voor te sorteren op verschillende scenario’s en door goed overleg te voeren met de betrokken medewerker. Uiteindelijk is de medewerker zonder tussenkomst van het UWV vertrokken, waarbij via een vaststellingsovereenkomst een voor onze klant gunstige vergoeding is overeengekomen.

Second opinion dissociatie maatschap
Bij een maatschap die ophield te bestaan, hebben wij de tussentijdse cijfers per beëindigingsdatum kritisch bekeken en zijn wij een voor beide partijen tot een bevredigende afronding van de maatschap weten te komen.

Herstructurering tandartspraktijk
Een tandartspraktijk wilde participeren in een horeca bedrijf. Wij hebben de tandarts ondersteund met het oprichten van BV’s en herstructurering van zijn activiteiten, zodat zijn tandartspraktijk afgeschermd wordt van deze toch wat meer risicovolle nieuwe activiteit.