Navigatie
Nieuws

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws, specifiek voor de zorg:

Accountantskosten zorgsector zijn in 2017 licht gestegen

De accountantskosten voor de zorgsector stegen in 2017 met 1 procent ten opzichte van 2016. In dat jaar stegen de kosten nog met 12 procent. Daarmee is er weliswaar een einde gekomen aan de jarenlange forse prijsstijgingen, van een daling is nog geen sprake.   Oorspronkelijk van: Zorgportaal.nl
Publicatiedatum: Mon, 22 Oct 2018 08:42:00 Z
Auteur: Redactie

Subsidie voor grensoverschrijdende zorg

Het project Common Care, waarin het UMCG samenwerkt met zorginstellingen in de noordelijke Nederlands-Duitse grensstreek aan grensoverschrijdende zorg, heeft een subsidie ontvangen van 1 miljoen euro. Oorspronkelijk van: Zorgportaal.nl
Publicatiedatum: Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 Z
Auteur: Redactie

Huisartsenpraktijk ziet toename van patiënten met psychische en sociale problemen

Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is over de jaren 2011-2017 toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Oorspronkelijk van: Zorgportaal.nl
Publicatiedatum: Fri, 19 Oct 2018 06:55:00 Z
Auteur: Redactie

Waarom diëtisten in opstand komen tegen de zorgverzekeraars

Diëtisten komen momenteel massaal in opstand tegen de zorgverzekeraars. Zij willen met ingang van 2019 enkel nog het effectieve consult terugbetalen en dus niet meer de telefonische gesprekken of het overleg met de huisdokter of ander noodzakelijk zorgpersoneel. Oorspronkelijk van: Zorgportaal.nl
Publicatiedatum: Thu, 18 Oct 2018 14:55:00 Z
Auteur: Redactie

Zorginnovaties gebaat bij samen optrekken van alle partijen

Innovaties in de zorg kunnen beter aansluiten bij de medische en maatschappelijke behoeften als professionals in de gezondheidszorg, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en de overheid eerder samen optrekken bij de ontwikkeling van medische technologie, meldt het RIVM. Oorspronkelijk van: De Nationale Zorggids
Publicatiedatum: Thu, 18 Oct 2018 11:10:00 Z
Auteur: Redactie

VWS wil regierol digitalisering zorg nemen

Het ministerie van VWS wil meer regie nemen in de digitalisering binnen de gezondheidszorg. Minister Bruno Bruins wil de Tweede Kamer voor het einde van het jaar laten weten hoe hij dat gaat doen. Oorspronkelijk van: ZorgVisie
Publicatiedatum: Wed, 17 Oct 2018 19:26:00 Z
Auteur: Redactie

Zorgakkoorden tonen eerste barsten

'Alle Nederlanders profiteren van de hoofdlijnenakkoorden die het huidige kabinet heeft gesloten met de verschillende zorgsectoren.' Er wordt 1,9 miljard euro minder uitgegeven dan bij 'natuurlijke groei' van de zorgkosten, zoals het CPB die raamt. Was remmen niet gelukt, dan was dat een 'risico' voor de rijksbegroting op de lange termijn. Oorspronkelijk van: NRC
Publicatiedatum: Wed, 17 Oct 2018 17:07:00 Z
Auteur: Redactie

'Kabinet heeft geen oog voor de kwetsbaarste mensen in de samenleving'

Het kabinet Rutte heeft te weinig oog voor duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) luiden hierover de noodklok. Oorspronkelijk van: Nu.nl
Publicatiedatum: Wed, 17 Oct 2018 06:37:00 Z
Auteur: Redactie

Toch dreiging pensioenkorting

Terwijl vakbondsonderhandelaars achterover leunen bij de pensioenonderhandelingen, verslechtert de financiële situatie van grote pensioenfondsen met de dag. Bij de fondsen voor de gezondheidszorg en de metaalsector dreigen nog altijd kortingen. Oorspronkelijk van: Telegraaf
Publicatiedatum: Wed, 17 Oct 2018 03:34:00 Z
Auteur: Redactie

Aantal wanbetalers zorgpremie neemt in rap tempo af

Na een piek in 2014 neemt het aantal mensen dat structureel geen zorgpremie betaald geleidelijk af. De afname hangt samen met een versoepeling van de regels voor mensen met een grote betalingsachterstand. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Oorspronkelijk van: RTL Nieuws
Publicatiedatum: Mon, 15 Oct 2018 22:50:00 Z
Auteur: Redactie