Navigatie
Waardering & sanering

Waardering & sanering

Waardering

Hoeveel is uw bedrijf waard? Hoeveel geld zou u kunnen bieden voor een zaak die u wilt overnemen? Met welk bedrag zou je een goede management buy-out of buy-in kunnen doen? Vragen waarbij het draait om de waarde van de zaak. Van Asselt adviseurs & accountants geeft u graag en deskundig advies. Wij zijn specialisten in waardebepaling. De aanleiding kan verschillen. Van beoogde bedrijfsopvolging, overname of uitkoop tot aandelenuitgifte. Onze aanpak verzekert u van een grondig onderzoek. En vooral: een betrouwbare waardering. Daarmee beschikt u over een goed uitgangspunt voor de prijsonderhandelingen. Ook worden wij regelmatig ingeschakeld voor bindend advies op dit terrein. Graag verwijzen wij ook naar de specialisten van Scherpenburgh MKB Corporate Finance (www.scherpenburgh.nl).

 

Sanering

Het is geen schande. Zeker in deze tijden van economische crisis kan het een ieder overkomen. Door het wegvallen van een grote orders worden geen zwarte cijfers meer geschreven. Het is dan van groot belang snel te handelen, zodat liquiditeitsproblemen worden voorkomen. En bedrijven gaan niet ten onder aan slechte cijfers maar aan het gebrek aan cash! Onze experts zijn sinds jaren betrokken bij het reorganiseren of saneren van bedrijven in zwaar weer. Soms is dit echter niet meer te voorkomen. Als een faillissement echt onafwendbaar is, kan doorstart een optie zijn, alhoewel zekerheid vooraf over slagen van de doorstart nooit te geven is. Wij begeleiden ondernemers bij de doorstart van de gesaneerde onderneming, mits dit verantwoord is. Tijdens zo’n  doorstarttraject hebben wij intensief overleg met de ondernemer, zo nodig met gespecialiseerde insolventieadvocaten en met de financier van de doorstart. Na een doorstarttraject begeleiden en coachen wij ondernemers tot het moment, dat de onderneming uit de gevarenzone is.

Laat uw onderneming eens doorlichten door ons kantoor. U kunt daarvoor contact opnemen met Eelco van Garderen of Wilco Frens.