Navigatie
Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief maart 2019

1. In deze nieuwsbrief stelt zich voor: Marcel Donker van Molenbeek Makelaars in Woudenberg.

 

Wie zijn jullie?

Molenbeek Makelaars is een regionaal makelaarskantoor met vestigingen in Utrecht, Zeist en Woudenberg. We bieden een fullservice dienstenpakket, van particuliere woningverkoop tot bedrijfsmatig onroerend goed. Verkoopbegeleiding bij nieuwbouwplannen is één van onze specialismen. In het najaar van 2018 is het voormalige Makelaardij Woudenberg gefuseerd met Molenbeek Makelaars en werken we onder deze naam. Frans Verweij en mijn broer Diederik Donker zijn actief in respectievelijk Utrecht en Zeist.

 

Waarom ben je ondernemer geworden?

Ik had altijd al ambitie om ondernemer te worden. Dus toen ik in 2004 de kans kreeg om Makelaardij Woudenberg over te nemen, heb ik die met beide handen aangegrepen. Ik moet zeggen, het is geworden wat ik ervan verwachtte. Ieder jaar biedt zijn eigen uitdagingen en kansen, geen dag is hetzelfde. Actief zijn en scherp blijven, dat is het motto van ons bedrijf. En er is niets zo leuk als samenwerken met collega’s die ook gáán voor de klant.

 

Wat doen jullie met je onderneming?

Meetbaar meer resultaat bieden, korter kan ik het niet formuleren. Of een klant nu binnenkomt voor een taxatie of een woning wil verkopen, we gaan gedreven en professioneel aan de slag. Binnen onze organisatie is alles gericht op het behalen van maximaal resultaat voor klanten, ongeacht of dat een hoge opbrengst, een snelle verkoop of een combinatie van beide is. Alle kantoren werken met een team van minimaal vijf medewerkers, zo kun je iedere opdracht de aandacht geven die deze verdient. Binnen onze werkwijze is naast deskundigheid ook diepgaande kennis van de markt belangrijk. En we hebben het grootste kopersnetwerk in de regio. Dat geeft een woning die bij ons te koop komt direct een voorsprong.

 

Hoe ben je bij Van Asselt terecht gekomen?

Bij de fusie van Makelaardij Woudenberg met de vestigingen in Utrecht en Zeist hebben we Wilco Frens van Van Asselt betrokken. Die begeleiding is ons zo goed bevallen, dat we zijn overgestapt naar Van Asselt. Je begrijpt dat een fusie met drie partijen aan tafel, onder wie twee broers, goede advisering vraagt. Dat heeft Wilco erg goed gedaan, met twee gesprekken waren we klaar!

 

Waarom doe je zaken met Van Asselt?

Vanwege veel redenen, maar ik wil er één naar voren brengen en dat is het element ‘verder kijken’. Je kunt als accountant-adviseur kijken naar het verleden, zeg maar gerealiseerde resultaten. Je kunt ook kijken naar het nu, hoe loopt de organisatie vandaag, wat zijn de actuele cijfers? Dat doet Van Asselt allemaal, op een professionele wijze. Maar wat zo prettig is, er wordt ook naar de toekomst gekeken. Ik zal een voorbeeld noemen, bij de fusie zijn diverse scenario’s geschetst in de categorie ‘wat als?’. Wat als een partner overlijdt, wat als een partner gaat scheiden? De antwoorden op deze en andere vragen zijn helder in kaart gebracht en vastgelegd. Kijk, daar heb je als ondernemer wat aan.

 

2. Cafetariaregeling, win-winsituatie voor zowel werkgever als werknemer

Steeds meer werkgevers dragen een steentje bij aan een gezonde levensstijl voor medewerkers. Bedrijfsfitness of een fietsregeling zijn de meest gehoorde onderwerpen. Vaak wordt dit gerealiseerd door het opzetten van een cafetariaregeling. Deze regeling wordt gezien als een win-winsituatie voor zowel werkgever als werknemer. Niet alleen kan een goede regeling leiden tot een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor jouw werknemers. Ook werkt het in eerste instantie kostenbesparend voor jou als werkgever. Voor werkgevers zijn de fiscale gevolgen niet altijd even duidelijk. In dit artikel geven we een voorbeeld en zetten we de belangrijkste zaken omtrent deze regeling uiteen.

Uitruil bruto loon voor onbelaste nettovergoeding

De cafetariaregeling stelt werknemers in staat om belast brutoloon uit te ruilen voor een onbelaste nettovergoeding. Indien een werknemer brutoloon uitruilt voor een nettovergoeding dan bespaart de werknemer zich de loonbelasting op dat brutoloon. Voor jou als werkgever bespaart het premieafdracht over het stukje uitgeruilde brutoloon. De vergoeding voor bedrijfsfitness of een fiets dient te worden ondergebracht in de vrije ruimte.


Uiteraard is het voor de werkgever het aantrekkelijkst om brutoloon te laten uitruilen voor een vergoeding/verstrekking die gericht vrijgesteld is. In dat geval hoeft de vergoeding/verstrekking niet ondergebracht te worden in de vrije ruimte.

 

Aandachtspunten

Denk eraan dat een cafetariaregeling gevolgen kan hebben voor opbouw van vakantiegeld en pensioen van de werknemer. . Door de uitruil kan het brutoloon van de werknemer worden verlaagd. Hou er rekening mee dat je minimaal het minimumloon in geld uitkeert. Daarnaast moet de cafetariaregeling wel goed en op de juiste manier worden ingeregeld in de arbeidsvoorwaarden. Ook dient de regeling te passen binnen de CAO, indien deze aanwezig is. 

 

Contact

Wil je een steentje bijdragen aan een gezonde levensstijl of andere fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden voor jouw medewerkers door het opzetten van een cafetariaregeling? Neem dan contact op met onze belastingadviseur Christine van de Lagemaat.

 

3. Zzp'er inhuren? Let op regels Wet DBA!

Meer dan de helft van de bedrijven die een zzp’er inhuren, leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als u een zzp’er inhuurt!

Massaal in de fout

Van de ruim 100 bezochte bedrijven blijkt ruim 56% in meer of mindere mate onjuist te handelen. Bij 12 bedrijven wordt een vervolgonderzoek ingesteld, omdat er kwaadwillendheid wordt vermoed.

Wet DBA

De fiscale positie van zzp’ers heeft al jaren de aandacht van de politiek. Momenteel is de Wet DBA van toepassing, waarin gewerkt wordt met zogeheten modelovereenkomsten die goedgekeurd kunnen worden door de Belastingdienst. De Wet DBA zou zekerheid geven over de vraag of er wel of niet sprake is van schijnzelfstandigheid. Maar in de praktijk blijkt die materie weerbarstig. Om die reden buigt de politiek zich momenteel over een opvolger van de Wet DBA.

Dienstbetrekking?

Fouten doen zich voor als er een zzp’er wordt ingehuurd, terwijl het in feite om een dienstbetrekking gaat. Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking? Een dienstbetrekking kan aan de orde zijn als er een gezagsverhouding is, als de zzp’er het werk niet zelf kan indelen, als sprake is van een langdurige samenwerking of als er niet volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt.

Let op!

Huurt u een zzp’er in en blijkt uit voorgaande feiten dat het mogelijk toch om een dienstbetrekking gaat? Dan kan de Belastingdienst corrigerend optreden en naheffingen opleggen. Zorg dus dat een opdracht aan een zzp’er niet de kenmerken van een dienstbetrekking heeft. Gebruik bij twijfel een modelovereenkomst en handel ook conform deze modelovereenkomst.

De Belastingdienst treft overigens alleen sancties als er sprake is van een dienstbetrekking én als de dienst u als kwaadwillend ziet. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst en is erg zwaar.

 

4. Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Controleer die aanslag altijd goed, zeker als er sprake is van dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting.

Inkomen uit dividend

Als u dividend ontvangt uit een aanmerkelijk belang, betaalt u hierover 25% belasting in box 2. Als uw bv dividend uitkeert, moet hierop 15% dividendbelasting worden ingehouden. Deze door uw bv ingehouden dividendbelasting van 15% mag u weer in mindering brengen op de door u te betalen belasting.

Controle inkomen box 2

Bij het opleggen van de voorlopige aanslag baseert de fiscus uw inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 op uw gegevens van het voorgaande jaar of van het jaar daarvoor. Uw werkelijke box 2-inkomen kan hiervan afwijken.

Bovendien houdt de fiscus niet altijd rekening met de al ingehouden dividendbelasting. Bij een dividend van bijvoorbeeld € 1.000 komt het voor dat de fiscus rekent met € 250 (25%) te betalen belasting in box 2. Dit moet eigenlijk € 100 (10%) zijn, want de al ingehouden dividendbelasting door uw bv mag u hiermee verrekenen.

Zelf corrigeren

U kunt uw voorlopige aanslag voor 2019 zelf online corrigeren. Zo voorkomt u dat u in de loop van het jaar al te veel belasting betaalt. Wij kunnen dat uiteraard ook voor u verzorgen.

Afwijken

Naast de controle op dividenduitkeringen en hiermee al dan niet verrekende dividendbelasting, kan uw voorlopige aanslag ook op andere punten afwijken. Bijvoorbeeld bij aankoop van een eigen woning, na het oversluiten van uw hypotheek of bij wijziging van persoonlijke omstandigheden, zoals een echtscheiding.

 

5. Controleer berekening LIV en LKV

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal verloonde uren. Deze dienen per jaar minstens 1.248 te bedragen, anders komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

LKV

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV bedraagt maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende loonaangiften over 2018 en uit de polisadministratie.

Het is daarom van belang na te gaan of alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, op de berekening staan vermeld. Ook is van belang of hun gegevens kloppen, zoals het aantal verloonde uren.

Let op!

Eventuele fouten kunt u nog tot 1 mei aanpassen via het indienen van een correctie.

Bezwaar

Correcties na deze datum worden niet meer verwerkt. U kunt dan alleen nog in bezwaar tegen de definitieve toekenning van het LIV en LKV, die u in augustus toegestuurd krijgt.

 

6. Datalekken, wat leren we ervan?

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

De meest voorkomende type datalekken betroffen:

 • Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een e-mail zijn met persoonsgegevens die naar een verkeerde persoon wordt gestuurd.
 • Het kwijtraken van papieren of de diefstal van een gegevensdrager, zoals een laptop of usb-stick.
 • Verlies van gegevens door hacking, phishing (nepmails met een virus) of malware (software die wordt gebruikt om computersystemen te verstoren).

 

Gegevens datalek

De soorten persoonsgegevens die het meest vrijkomen bij een datalek zijn NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), BSN- en medische gegevens.

Wat kunt u doen?

Belangrijke zaken die u binnen uw organisatie op moet pakken, zijn:

 • Blijf aandacht geven aan het vergroten van het bewustzijn bij uw medewerkers met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de risico’s die gepaard gaan met de verwerking ervan.
 • Mocht het dan een keer fout gaan, zorg dan dat medewerkers het beveiligingsincident/datalek ook daadwerkelijk melden bij de intern verantwoordelijke hiervoor. Wat u moet voorkomen, is dat u aangeschreven wordt door de AP over een datalek binnen uw organisatie waar u zelf geen weet van hebt.
 • Zorg dat er een interne procedure is voor het omgaan met datalekken, zodat u precies weet wat u moet doen bij een datalek. Er loopt bijvoorbeeld een maximale aanmeldtermijn van 72 uur.
 • Registreer alle beveiligingsincidenten en (mogelijke) datalekken, analyseer deze periodiek en beoordeel wat u op basis hiervan kunt verbeteren binnen uw bedrijf.

Wat schrijft de AVG voor?

De AVG schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, datalekken dus, moet melden bij de AP. In sommige situaties dient u ook de betrokkenen (bijvoorbeeld de klanten of werknemers) te informeren.

Wat is een datalek?

Een datalek wordt omschreven als een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Wat moet u doen bij een datalek?

Enkele verplichtingen nog even op een rij:

 • Indien een datalek heeft plaatsgevonden, moet u deze uiterlijk 72 uur nadat u er kennis van heeft genomen, melden bij de AP. Hiervoor moet u het digitale meldingsformulier op de website van de AP gebruiken.
 • Een datalek hoeft niet gemeld te worden als, zoals de AVG bepaalt, het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In andere bewoordingen houdt dit in dat het datalek geen betrekking heeft op persoonsgegevens van gevoelige aard en/of het datalek niet leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens.
 • Wanneer een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient u de betrokkene(n) onverwijld te informeren. Dit hoeft niet als u de persoonsgegevens onbegrijpelijk heeft gemaakt, zoals door versleuteling van gegevens.
 • Een (sub)verwerker, zoals een leverancier of serviceprovider, moet u, omdat u verantwoordelijke bent, onverwijld informeren zodra hij kennis heeft genomen van een datalek, zodat u nog de gelegenheid heeft tijdig de AP te informeren.
 • U dient alle datalekken – met inbegrip van de feiten over de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen – te documenteren. Dit betreft zowel datalekken die u niet heeft gemeld aan de AP als datalekken die u wel heeft gemeld. Het vastleggen kan bijvoorbeeld in een incidentenregister.

 

7. Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

Besloten is om het voorstel met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2018. Het grote voordeel hiervan is dat ondernemingen hun aangifte vennootschapsbelasting over 2017 niet hoeven te splitsen in een deel waarvoor de oude regeling geldt en een deel waarvoor de nieuwe regeling geldt. Dat scheelt hen flinke administratieve lasten. Let op: de plannen moeten nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dit gebeurt naar verwachting eind maart van dit jaar.

8. Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie. In een vof is in beginsel ieder der vennoten ondernemer. Iedere vennoot krijgt dus zelf een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.

De vof mag geen schijnconstructie zijn die alleen maar ten doel heeft deze fiscale voordelen binnen te halen. In dat geval kan de fiscus deze voordelen ontzeggen, zoals onlangs gebeurde bij een koeriersbedrijf. Genoemde vof bestond uit 16 vennoten. Uit de feiten bleek dat een van hen de baas was, waardoor er geen sprake was van gelijkwaardigheid. Er hoeft voor het bestaan van een vof geen volstrekte gelijkwaardigheid tussen de vennoten te bestaan, maar wel een zekere mate. De rechter oordeelde dat er sprake was van een dienstbetrekking. De navorderingsaanslagen bleven dan ook in stand.