Navigatie
Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief april 2018

1. Asselt klantpodium

Wie ben je?
Ik ben Eva Dekker-Looman, eigenaar van Edelo massagepraktijk. In de praktijk behandel ik mensen die spierklachten hebben door stress, overbelasting of een blessure. Massage helpt de spieren te ontspannen, beter te doorbloeden en stress te verminderen. Mensen gaan het lichaam bewuster voelen en ernaar luisteren. Massage is een krachtig middel om meer energie en ontspanning te bereiken.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Ik ben ondernemer geworden, omdat ik zo mijn vak masseren volgens eigen visie uit kan voeren. Als ondernemer kan ik mensen direct benaderen en kansen grijpen waar ik ze zie. Ik zie mensen met verschillende achtergronden: sporters, senioren, mensen uit het bedrijfsleven, moeders met kleine kinderen. In mijn familie is niemand zelfstandig ondernemer. Het is dus best bijzonder dat dit bij mij zo duidelijk wel past.

Wat doe je met je onderneming?
Ik verzorg tafel- en stoelmassages. De stoelmassages zijn heel geschikt voor de werkvloer. Het is een stoel waar je ‘verkeerdom’ op zit, met een hoofd- en armsteun. De benen kan je onder je opvouwen. Op deze manier komen de nek, rug en schouders vrij te liggen en kan ik goed aan het werk. Er zijn twee soorten stoelmassages. De ene is met olie op de blote rug. Mensen met een duidelijke klacht kan ik zo doelgericht masseren. De andere massage is een meer op ontspanning gerichte drukpuntmassage over de kleding heen. 
De tafelmassages vinden plaats in de praktijk. Op een massagetafel kan ik het hele lichaam bereiken. Deze massages zijn over het algemeen uitgebreider en langer. Ik houd mij ook met lagerugklachten en advisering daaromtrent bezig.

Hoe ben je bij van Asselt terecht gekomen?
In Buurthuis De Brug aan de Sperwerkamp geef ik wekelijks stoelmassages. Ik ontmoet er veel mensen. Via via kwam ik in contact met Bob van Giesen. Hij vertelde mij over hoe van Asselt open staat voor gezonde keuzes op de werkvloer. Na een prettig gesprek bleek dat ik stoelmassages in dit mooie bedrijf mag komen verzorgen in de herfst.

Waarom van Asselt?
Ik woon 16 jaar in Driebergen. Toen ik hier kwam wonen, was het kantoor in Driebergen een postkantoor. Ik weet nog goed dat ik daar met mijn kleine kinderen postzegels en briefpapier ging kopen. Het pand heeft een poos leeg gestaan. Met ontzettend veel plezier heb ik de verbouwing van het gebouw zien plaatsvinden. Ik houd erg van hergebruik en dit gebouw is zo ongelooflijk mooi aangepakt. De beplanting, de uitstraling van buiten en binnen spreekt me erg aan. Ik was dus in eerste instantie vooral heel benieuwd wat voor bedrijf dit mogelijk maakte. Van Asselt blijkt een modern bedrijf, passend in deze tijd, met mooie opvattingen over omgeving en personeel. Ik ben blij dat ik hier aan de slag mag.

 

 

2. Fiscale bewaarplicht: de aandachtspunten

De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting die geldt voor alle ondernemers in Nederland. Dit betekent dat ondernemers verplicht zijn om bijvoorbeeld de basisgegevens van de administratie zeven jaar te bewaren. Zodanig, dat inspecteurs van de Belastingdienst de administratie binnen een redelijke termijn eenvoudig moeten kunnen controleren.

Dit vraagt nogal wat van ondernemers. Zeker als ze gewend zijn met oude vertrouwde ordners te werken. Grote kans dat ze zonder het te weten, niet aan de bewaarplicht voldoen. Hieronder inzichten en feiten over de fiscale bewaarplicht waar de ondernemer rekening mee moet houden.

Fiscale bewaarplicht: wat betekent het?
Dit is een wettelijke verplichting die ondernemers hebben om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om de administratie tot zeven jaar terug te kunnen controleren.

Wat moet je bewaren en hoe lang?
Om controles van de Belastingdienst mogelijk te maken, dienen ondernemers de basisgegevens van de administratie zeven jaar te bewaren. Basisgegevens zijn:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de in- en verkoopadministratie en
  • de loonadministratie

Naast deze basisgegevens moeten ook gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld onroerende zaken bewaard blijven. Deze moeten tien jaar bewaard blijven.

Hoe moet je facturen bewaren?
Een belangrijk onderdeel van de bewaarplicht is de manier waarop gegevens bewaard en ontvangen worden. Volgens de wettelijke bepalingen moeten boeken, bescheiden én gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaard worden zoals ze ontvangen zijn. In de originele staat.
En daar zit ‘m vaak het probleem waar veel ondernemers niet op bedacht zijn. Deze regel schrijft namelijk voor dat je een factuur die je via de mail ontvangt, niet mag uitprinten en fysiek in een ordner mag stoppen. Je hebt de factuur immers oorspronkelijk als digitaal bestand ontvangen. Die facturen mag je dus volgens de regels van je bewaarplicht uitsluitend digitaal opslaan. De tijd dat je alles veilig in een ordner kunt opbergen, is daarmee voorgoed voorbij.

Een digitale factuur dien je dus digitaal te bewaren. Alleen de factuur zelf opslaan is nog niet voldoende. De Belastingdienst wil dat je klant aantoont dat na ontvangst, de factuur niet eigenhandig is aangepast. Dit doe je door niet alleen de factuur zelf, maar bijvoorbeeld ook de mail op te slaan waarin de factuur als bijlage zat. Zo kan de inspecteur zien dat de factuur die je klant als pdf- of Word-bestand heeft opgeslagen dezelfde is als die oorspronkelijk via de mail is ontvangen. Een belangrijke voorwaarde als het gaat om digitaal bewaren van de administratie.

Digitale facturen niet zomaar digitaal bewaren
Een andere belangrijke voorwaarde is om deze gegevens vervolgens zeven jaar lang te bewaren. Om dit correct te doen, dienen back-ups gemaakt te worden. Zodanig dat de complete administratie gedurende die jaren toegankelijk en controleerbaar blijft.

Hoe bewaar je fysieke facturen op papier?
Een factuur die via de post op papier ontvangen wordt, mag hij of zij van de Belastingdienst wel digitaliseren en digitaal bewaren. Het bronbestand (de factuur op papier) vervang je daarmee door een digitaal bestand. Dit wordt ‘conversie’ genoemd. Van belang hierbij is, dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Hierover zegt de Belastingdienst dat ‘de beheersingsmaatregelen in de organisatie tezamen met de geconverteerde gegevens (bijvoorbeeld een scan) de gewenste zekerheid moeten geven over de echtheid van het document‘. Wat betekent dat? Dit betekent dat het aan te raden is om bonnen en facturen ook in originele staat te bewaren…op papier dus. Vooral contant betaalde bonnen zijn voor de Belastingdienst lastig op echtheid te controleren.

Van fiscale bewaarplicht naar digitale bewaarplicht
Dat je fysieke facturen wel digitaal mag maken, maar digitale facturen niet fysiek, betekent dat ook de Belastingdienst steeds meer digitaliseert. De blauwe enveloppen behouden we voorlopig nog, maar er komt een moment dat die verdwijnen. Steeds meer ondernemers ontvangen en versturen digitale facturen en de Nederlandse Rijksoverheid eist zelfs van leveranciers dat ze e-facturen sturen.

Zo wordt langzaam maar zeker alles digitaal. De fiscale bewaarplicht verschuift steeds meer naar een digitale bewaarplicht. Het duurt niet lang meer of de oude vertrouwde ordner in de kast maakt definitief plaats voor de digitale ordner in de Cloud.

Overstappen op digitale administratie
Gezien deze ontwikkelingen, is het voor ondernemers die het goed voor elkaar willen hebben verstandig de stap te maken naar een [volledig] digitale administratie.

 

 

3. Voldoe in 5 stappen aan AVG

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op deze AVG, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. In vijf stappen bent u AVG-proof.

Stap 1: Creëer intern bewustwording, zorg voor een vast aanspreekpunt
Informeer uw medewerkers over de wetgeving, de impact van de AVG op uw huidige processen en bij wie zij terecht kunnen bij vragen. Onder de AVG krijgen uw klanten meer privacyrechten.

Stap 2: Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt
Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. Belangrijk is de wijze waarop u de toestemming van uw klanten vraagt, krijgt en registreert.

Stap 3: Breng risico's in kaart en zorg voor beveiligingsmaatregelen
Standaard moeten in uw bedrijfsvoering en ICT ingevoerd zijn: 1.‘Privacy by design’ voor de bescherming van persoonsgegevens: dit houdt in dat u al tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen. 2.'Dataminimalisatie' waarmee u zorgt dat u alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel. Hiermee bespaart u zich ook nog eens een hoop werk.

Stap 4: Zorg voor documentatie van datalekken
Bij een datalek vallen persoonsgegevens in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde, alleen de eisen voor de registratie zijn strenger.

Stap 5: Breng verwerkingen door derden in kaart, sluit verwerkersovereenkomsten
Check de contracten en gemaakte afspraken goed voor alle pakketten die u heeft uitbesteed aan derden, denk aan een administratiekantoor of een arbodienst, en zorg ervoor dat alles goed is vastgelegd (de zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

Tip:
Meer informatie is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

4. Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en hoe erg is dat voor u?

Belastingherziening
Het nieuwe kabinet heeft vele miljarden aan lastenverlichting toegezegd. Met name via invoering van twee tariefschijven van 49,5% en 36,93% in de Inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de meeste aftrekposten op termijn nog maar te verrekenen zijn tegen het lage tarief van 36,93%.

Aftrek hypotheekrente
Dat de hypotheekrente versneld in aftrek beperkt wordt, is inmiddels meer dan bekend. Dat raakt de ondernemer privé.

Aftrekposten mkb-ondernemer
Voor ondernemers is met name van belang dat de volgende aftrekposten in aftrek beperkt worden: zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling, meewerkaftrek, S&O-aftrek, stakingsaftrek en startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze aftrekposten kunt u op termijn dus nog maar tegen 36,93% in aftrek brengen. Bovendien zijn er ook andere lastenverlichtende en -verzwarende voorstellen aangekondigd, zoals een verhoging van de algemene heffingskorting.

Wat betekent dit?
Het is individueel erg verschillend wat u van de verminderde aftrek merkt. Maakt u nu bijvoorbeeld gebruik van de hypotheekrenteaftrek, de aftrek van zorgkosten, de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek, dan is het nog maar de vraag of de verminderde aftrek opweegt tegen de lagere tarieven.

Overgangsperiode
De aftrekposten worden vanaf 2020 in stappen van 3%-punt per jaar teruggebracht naar uiteindelijk 36,93% in 2023. De verlaging van de tarieven in de Inkomstenbelasting gaat in per 2019, maar waarschijnlijk gebeurt dat ook in stappen. Voorgaande plannen moeten nog wel door het parlement worden besproken en goedgekeurd.

 

 

5. Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf?

Lenen aan de bv
Verstrekt u een lening aan uw bv met een onzakelijk hoge rente, dan is alleen een zakelijke rente bij u belast in box 1 en bij de bv aftrekbaar. Bij de heffing in box 1 heeft u over de zakelijke rente recht op de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%. Per saldo is van de rente dus maar 88% belast. Het restant is bij de bv niet aftrekbaar en bij u belast in box 2 tegen 25%.

Bij een onzakelijk lage rente is een zakelijke rente bij u belast en bij de bv aftrekbaar. Ook nu heeft u recht op de vrijstelling van 12% over de zakelijke rente.

Onzakelijke lening
Is de rente niet zakelijk en ook niet te corrigeren omdat een onafhankelijke derde de lening niet zou verstrekken, dan is een eventueel verlies op de lening slechts aftrekbaar in box 2.

Let op!
De lening moet dan wel worden kwijtgescholden, zelfs als deze oninbaar is.
Verlies op een zakelijke lening is wel gewoon in box 1 aftrekbaar. Door eerder genoemde terbeschikkingstellingsvrijstelling slechts voor 88%.

Lenen van de bv
Leent u geld van uw bv, dan is de rente voor u niet aftrekbaar en bij de bv gewoon belast. De rente is voor u alleen aftrekbaar als het een lening voor een eigen woning betreft en verder voldoet aan de fiscale voorwaarden die voor een dergelijke lening gelden.

Let op!
Als u een lening voor een eigen woning bij uw bv heeft afgesloten ná 2012, moet u de gegevens inzake deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan is de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar.

Tip:
Als dga kunt u ook gebruik maken van een renteloze personeelslening voor de aankoop van een (elektrische) fiets of elektrische scooter.

Wisselende rekening-courantstanden
Heeft u een rekening-courantverhouding met de bv, dan zal deze afwisselend debet- en creditstanden hebben. U hoeft geen rente in box 1 in aanmerking te nemen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. De bv mag de rente dan ook niet in aanmerking nemen. U mag een eventuele rekening-courantschuld dan ook niet in box 3 opnemen.

Let op!
Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend

 

 

6. Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding noodzakelijk is.

Wat is een concurrentiebeding?
De wetgever omschrijft het concurrentiebeding als ‘een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever binnen twee jaar na het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet in dezelfde branche zou mogen werken, of niet binnen een straal van 100 km van de vorige werkgever werkzaam mag zijn.

Zwaarwegend bedrijfsbelang
De werkgever moet schriftelijk en gemotiveerd in het beding aangeven welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Zonder deze schriftelijke motivering van de zwaarwegende belangen is het concurrentiebeding nietig. Als het beding wél is voorzien van een schriftelijke motivering, maar wanneer het niet gaat om zwaarwegende en noodzakelijke belangen, dan is het concurrentiebeding in zijn geheel vernietigbaar.

Beding opnieuw overeenkomen?
De noodzaak van het concurrentiebeding moet bestaan ten tijde van het aangaan van het beding én op het moment dat de werkgever een beroep doet op het beding. Als een tijdelijk contract voor een nieuwe bepaalde tijd wordt verlengd, dan moet het concurrentiebeding dus opnieuw worden aangegaan.

Tip:
Ga voordat je een concurrentiebeding wilt opnemen in tijdelijke contracten na of het zwaarwegende bedrijfsbelang niet op een andere manier kan worden beschermd. Soms kan dit namelijk middels een geheimhoudingsbeding of een studiekostenregeling worden beschermd, waardoor een concurrentiebeding niet noodzakelijk is. Vraag uw adviseur erover.

Biedt een geheimhoudingsbeding of een studiekostenregeling onvoldoende bescherming voor uw bedrijfsbelang, en is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract de enige optie? Zorg er dan voor dat de motivering een concrete en specifieke omschrijving van de concurrentiegevoelige informatie bevat en licht het zwaarwegende bedrijfsbelang uitgebreid toe.

 

 

7. Fiscale regels fiets van de zaak stuk eenvoudiger

Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt een aantrekkelijke optie voor uw werknemers. De berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de fiets is behoorlijk complex. Door al die ingewikkelde regels wordt maar beperkt gebruik gemaakt van de fiets van de zaak. Het kabinet wil daarom de fiscale fietsregeling versimpelen. Net als dat voor de auto van de zaak een forfaitaire bijtellingsregeling geldt, komt er ook een forfaitaire bijtelling voor de fiets van de zaak. Bovendien mag de leasefiets straks naast de auto van de zaak worden gebruikt. Let op: de fietsplannen moeten nog verder worden uitgewerkt met de brancheverenigingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe fiscale fietsregeling per 1 januari 2020 ingaat.

 

 

8. Vastgoed van uw familiebedrijf: beleggings- of ondernemingsvermogen?

Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u werknemers met een laag loon in dienst heeft. Check de voorlopige berekening goed. Deze berekening is gebaseerd op de tot en met 31 januari 2018 gedane aangiften loonheffingen en correcties over 2017. Bent u het niet eens met de voorlopige berekening, controleer dan of uw loonaangiften juist en volledig zijn. U kunt deze aangiften nog tot en met 1 mei 2018 corrigeren. Neem hiervoor eventueel contact op met uw adviseur. Latere correcties worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV.

Uiterlijk 31 juli ontvangt u van de Belastingdienst de definitieve berekening van het LIV over 2017. Mocht deze definitieve berekening niet kloppen, dan kunt u daartegen bezwaar maken.