Navigatie
Wake up call! Personeelsfonds of lief-en-leedpotje? De voor- en nadelen

Wake up call! Personeelsfonds of lief-en-leedpotje? De voor- en nadelen

In de praktijk wordt de personeelsvereniging, ook wel personeelfonds genoemd, nogal eens verward met het lief-en-leedpotje. Waar gaat het mis? Wat is het verschil? En wanneer gebruik je nou wat? Laten we als eerste inzoomen op het personeelsfonds. Er bestaat de mogelijkheid om een ​​onbelaste bijdrage te leveren aan de kas van de personeelsvereniging.

De fondsenvrijstelling
De uitkeringen uit de kas zijn vervolgens niet belast bij de werknemers wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Heb je als werkgever in de afgelopen 5 jaar net zoveel of minder in de kas van de personeelsvereniging gestort als het personeel netto in de kas heeft gestort? Dan is hetgeen je in dit fonds stopt belastingvrij. Bestaat het fonds korter dan vijf jaar? Dan bekijk je het per oprichtingsdatum. Deze wettelijke eis geldt dus niet per kalenderjaar. Als werkgever mag je niet bepalen wat er met het geld gebeurt. Zo moet het fonds op zijn minst een zelfstandige rekening hebben. De uitkeringen of verstrekkingen hebben geen betrekking op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden. De werknemers hebben geen recht op uitkeringen en verstrekkingen uit de personeelsvereniging. Dit zal doorgaans blijken uit de statuten van de personeelsvereniging. Over het algemeen zal hier geen sprake van zijn.

Worden deze uitkeringen wel gedaan, overschrijdt je de maximumbijdrage of ontbreekt de zelfstandigheid van het fonds? Dan is de vrijstelling van het personeelsfonds niet meer van toepassing. Daarnaast is jouw bijdrage aan het fonds belastbaar loon geworden. Zonde, want zo mis je het voordeel van het personeelsfonds. En daar was het juist om te doen, toch?

Registratie personeelsvereniging
Doeltreffend een officiële personeelsvereniging opzetten? Registreer de vereniging bij de Kamer van Koophandel, zorg voor een door de leden gekozen bestuur, stel statuten op en zorg voor een aparte bankrekening en administratie. Dit in combinatie met goed geformuleerde bepalingen in het reglement, die aansluiten bij de fondsenvrijstelling, kan de onbelaste inleg van de werkgever in de personeelsvereniging en de onbelaste uitkeringen en verstrekkingen uit de personeelsvereniging worden gerealiseerd.

Lief-en-leedpotje
Mocht het zo zijn dat er geen personeelsfonds aanwezig is. Kies dan voor een bijdrage aan het lief-en-leedpotje. Er zijn geen wettelijke verplichtingen omtrent de hoogte van een bijdrage. Maar let op! Jouw bijdrage aan het lief-en-leedpotje is wel belastbaar loon.

Om te voldoen aan de volgende voorwaarden: Het vermogen van het lief-en-leedpotje dient op een aparte bank te worden gezet. Boekhoudkundig scheiden van het vermogen is onvoldoende. Er dient een reglement te worden opgesteld waarin staat wat de bestedingsdoelen van het potje zijn.

Ook is er een beheercommissie te worden ingesteld die kan beslissen over de bestedingen uit het lief-en-leedpotje. Dus zonder verdere bemoeienis van de werkgever.

Contact
Ben je dit niet? Of heb je nog wat vragen? Neem contact  op met onze belastingadviseur Christine van de Lagemaat.