Navigatie
Familie & vermogen

Familie & vermogen

Van Asselt biedt haar expertise ook in kwesties rondom familie en vermogen. Bijzondere gebeurtenissen in het leven van u als ondernemer of als vermogende kunnen vergaande gevolgen hebben voor uw inkomen en uw bezit. Het sterkst komt dit naar voren bij overlijden. De vraag is dan wie wat van het familievermogen (de erfenis) ontvangt. Maar niet alleen bij overlijden speelt de kwestie van het familievermogen. Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij een goede maar vooral ook tijdige zorg voor de familie en het vermogen een rol speelt. Denk hierbij aan trouwen of samenwonen, de start van een eigen onderneming, echtscheiding of het verlies van verstandelijke vermogens.

 

Denk bij Van Asselt Familie en Vermogen aan advisering bij: 

Zakelijk

 • Volledige begeleiding bedrijfsopvolging bij leven en bij overlijden
 • Waardebepaling en voorwaarden
 • Vermogensplanning
 • Estate planning
 • Testamentadvies
 • Afwikkeling en beheer nalatenschap
 • Bewind vermogen
 • Toezicht op beheer vermogen

Prive

 • Opstellen, aanpassen en opheffen huwelijkse voorwaarden
 • Opstellen van samenlevingscontracten
 • Verdeling en afwikkeling bij echtscheiding
 • Conflictoplossing
 • Overdracht binnen en buiten de familie

 

Financiële planning en uw vermogen

Een goede financiële planning is belangrijk voor uw toekomst. In een financiële planning worden verschillende scenario's doorgerekend. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld bekijken wat de financiële consequenties zijn na verkoop van uw onderneming. Wat is het inkomen en het vermogen dat overblijft na verkoop? Hoe is uw financiële toekomst geregeld als u eerder stopt met werken e.d.?

 

Scheiding en uw vermogen

Ruim één derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. In geval van een groot vermogen is de verdeling vaak complex. Denk maar aan uw onderneming, pensioenvoorziening, levensverzekeringspolissen en beleggingsportefeuille. Van Asselt Mediation kan daarbij ook de helpende hand bieden. Steeds vaker trouwen mensen op basis van huwelijkse voorwaarden waarbij zij een regeling treffen over vermogen en inkomsten. Velen vergeten echter om tijdens het huwelijk deze voorwaarden toe te passen of te actualiseren. Bij het einde van een huwelijk of bij het verbreken van een relatie bestaat er dan ook vaak behoefte aan deskundige ondersteuning en advisering om tot de juiste verdeling of afwikkeling te komen.

 

Bedrijfsopvolging en uw vermogen

Het Nederlandse bedrijfsleven bestaat voor het merendeel uit familiebedrijven. Juist bij familiebedrijven is opvolging een belangrijk en vaak gevoelig onderwerp. Het is zaak dat u tijdig de juiste opvolger binnen of buiten uw familie selecteert, opleidt en beschikbaar hebt. Samen met deze opvolger kiest u het juiste moment voor de opvolging en maakt u afspraken over de waarde van uw onderneming en de voorwaarden voor de overname. U wenst immers een zakelijke maar ook redelijke prijs en een behoorlijke regeling voor de betaling daarvan. Als ouder waakt u ervoor de (andere) kinderen niet tekort te doen. Met advies en begeleiding van het team familie en vermogen bent u in staat uw bedrijfsopvolging goed voor te bereiden en uit te voeren en garanties in te bouwen voor het behoud van uw eigen vermogen.

 

Fiscus en uw vermogen

In alle gevallen waar vermogen overgaat van de ene op de andere generatie, zowel bij leven als bij overlijden, eist de fiscus zijn deel. De schenkings- en successietarieven zijn hoog. Deskundig advies over optimale estate planning kan u veel belastinggeld besparen. Ook bij bedrijfsopvolging kunt u door tijdig maatregelen te treffen belangrijke fiscale voordelen behalen. Of uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven of in de vorm van een besloten vennootschap, in beide gevallen biedt de wet mogelijkheden om uw bedrijf zonder fiscale afrekening over te dragen aan de beoogde opvolger.

 

Estate planning en uw vermogen

Ook kunnen wij voor u een estate-plannning verzorgen waarbij alle aspecten in een overzichtelijk rapport worden belicht. U kunt hierbij denken aan de fiscale, erfrechtelijke en vermogensaspecten.

 

 

Interesse?

Wilt u vrijblijvend een gesprek aangaan met een van de specialisten van Van Asselt? Maak dan nu hier een afspraak of bel een van onze vestigingen.