Navigatie

Retail & Automotive

Retail

Ondernemen in de detailhandel is een vak apart. Inspelen op grillig consumentengedrag, seizoensmatig werken en een hevige concurrentiestrijd maken het ondernemersleven in de retail zeer spannend. Ondersteuning van een retailaccountant en retailadviseur die echt thuis is in uw branche is daarom belangrijk.

De unieke combinatie van accountancy, fiscale advisering en retailadvisering zorgen voor een totaal advies aan retailondernemingen. De branches wonen, opticiens, media en mode zijn hierbij onze speerpunten.

Advisering in detailhandel

Wij zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van retail.

Samengevat betekent dit dat we specifieke kennis hebben over onder andere:

  • uw winkel en branche
  • strategiebepaling
  • vestigings- en haalbaarheidsonderzoeken
  • marktverkenningen
  • vergelijkende cijfers en specifieke kengetallen
  • voorraden volgens de juiste richtlijnen
  • het belastingconvenant en de CAO
  • aan- en verkoop van een winkel 

Automotive

Met gespecialiseerde kennis van deze branche zijn wij bij uitstek dé partner voor al uw accountancyzaken en fiscale vraagstukken.

Bij de garage en transportbedrijven staat het rendement onder druk. Om te bepalen hoe hoog de kosten mogen zijn en wat gangbaar is in de branche, bieden wij u een specifiek kengetallenoverzicht als bijlage in de jaarrekening. Deze cijfers geven uw financiële bedrijfsresultaten weer ten opzichte van voorgaande jaren. Ook kunt u inschatten hoe u presteert ten opzichte van collega-ondernemers. De kengetallen vormen de basis voor een betere besluitvorming over de groei en de ontwikkeling van uw bedrijf. Onze kennis helpt u uw bedrijfsvoering te optimaliseren, zodat de resultaten per afdeling periodiek kunnen worden gerapporteerd en geanalyseerd. U houdt dus de vinger aan de pols van uw bedrijf en u werkt effectief aan rendementsverbetering.

Daarnaast zijn onze professionals gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsovernames en (aandelen)waardering van garage- en transportbedrijven. 

Door dit alles biedt Van Asselt een belangrijke meerwaarde boven de ‘standaard’ accountant.

Daarnaast kennen wij de weg in financieringsland. We hebben daarvoor een kredietteam dat u kan begeleiden.

Wilt u weten wat Van Asselt voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met de rechtsboven vermelde specialist voor Retail & Automotive.