Navigatie

Food & Agri

Wij spreken de taal!

Zowel onze algemeen directeur als directeur advies zijn geboren en getogen in de food & agrisector! Van Asselt werkt ook graag met personeel uit deze sector; nuchtere mensen met een goede arbeidsethos. Als ondernemer in de food & agri heeft u te maken met steeds meer wetten en regels. Uw bedrijfsvoering wordt er niet eenvoudiger op. Dat brengt risico's met zich mee. Van Asselt volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet en heeft een duidelijk visie op toekomstige ontwikkelingen. Wij bekijken samen met u uw financiële resultaten en uw administratie en de mogelijkheden en wensen. Met ons kunt u uw opbrengsten optimaliseren en uw kostprijs verlagen.

Bedrijfsvergelijking voor meer rendement

Food & agri is een sector waar de opbrengsten onder druk staan. Om te bepalen hoe hoog de kosten mogen zijn en wat gangbaar is in de sector, biedt Van Asselt u een specifiek kengetallenoverzicht als bijlage in de jaarrekening. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een bedrijfseconomische rapportage op te stellen. Deze cijfers geven uw technische en financiële bedrijfsresultaten weer ten opzichte van voorgaande jaren en maken uw concurrentiepositie duidelijk. De kengetallen zijn belangrijke handvatten als het gaat om de groei, de ontwikkeling en het voortbestaan van uw bedrijf.

Verschillende disciplines

We adviseren u doelgericht op financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch/ bedrijfskundig terrein. Ook voor advisering op het gebied van subsidies milieuwetgeving en mestwetgeving kunt u bij Van Asselt meer verwachten. Ook als het bijvoorbeeld als het gaat over biologische landbouw, akkerbouwgewassen, fruitoogst, landbouwwerktuigen, pachtovereenkomsten voor de uitloop van uw biologische leghennen, ruimtelijke ordening, mestregelgeving, vragen over toeslagrechten, het doorlichten van uw bedrijf, grondoverdracht en landbouwvrijstelling. U kunt bij ons terecht. Bent u een jonge ondernemer die onlangs het agrarische bedrijf heeft overgenomen, of schaft u een bedrijfsmiddel aan dat energie- of milieubesparend werkt? Dit kan u subsidie opleveren.

Personeel

Heeft uw bedrijf te maken met seizoenshulpen of personeelswisselingen? Dan is een flexibele loonadministratie een eerste vereiste. Met de efficiënte modellen van Van Asselt worden uw gegevens op eenvoudige wijze verstuurd aan onder meer de Belastingdienst en het UWV.

Van rechtsvorm veranderen?

Speelt u met de gedachte om een VOF of BV op te richten? Van Asselt brengt voor u in kaart hoe u fiscaal de voordelen rond bedrijfswinst, bedrijfsoverdracht of staking kunt benutten, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Wilt u weten wat Van Asselt voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met de rechtsboven vermelde specialist voor Food & Agri.