Navigatie

Zijn huizen prooi van nieuwe speculanten?

Huizenprijzen zijn de beste graadmeters van economisch optimisme en van speculatie. Dat eerste is van alle tijden. En u boft, want op dit moment kent het optimisme geen grenzen. Het verrast zelfs de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oorspronkelijk van: NRC