Navigatie

Woningcorporaties verzetten zich tegen gedwongen leidende rol aardgasvrij wonen

Woningcorporaties zijn het niet eens met de leidende rol die corporaties wordt toebedeeld bij het aardgasvrij maken van woningen. Koepelorganisatie Aedes heeft berekend dat er 108 miljard euro nodig is om tot 2050 alle woningen CO2-neutraal te maken.  Oorspronkelijk van: Nu.nl