Navigatie

Winkels maken plaats voor woningen

De leegstand in de winkelstraten is afgenomen tot 6,8%.  De gaten worden vooral gevuld door ombouw naar woningen en horecazaken. Oorspronkelijk van: Telegraaf