Navigatie

Windparken op land lopen vertraging op

De bouw van windmolenparken op land ligt achter op schema. Door de vertraging voldoet de totale capaciteit in 2020 nog niet aan de afspraken uit het Energieakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten. Dat schrijft minister Eric Wiebes. Oorspronkelijk van: Nieuws.nl