Navigatie

Waar moet een smartphone aan voldoen in de bouw?

Werken in de bouw stelt bijzondere eisen aan uitrusting, kleding en andere gebruiksvoorwerpen. Een alledaags voorwerp als een smartphone moet in de bouw opeens aan bijzondere eisen voldoen. Dat wil zeggen: hij moet idealiter steviger zijn en toch over alle normale functies beschikken.