Navigatie

Vijf keer zoveel duurzame stroom in 2030

De elektriciteitsopwekking in Nederland moet de komende jaren in rap tempo overschakelen op duurzame bronnen als wind en zon. In 2030 moet vijf keer zoveel energie dan nu uit hernieuwbare bron afkomstig zijn. Dat is zo'n 70 procent van het huidige elektriciteitsgebruik. Oorspronkelijk van: Telegraaf