Navigatie

Verzekeraars willen dat verzekering ook lokale overstroming dekt

De koepelorganisatie benadrukt dat dit een suggestie is en geen bindend advies: verzekeraars moeten zelf kijken of zij er ruimte voor hebben. Op dit moment kunnen particulieren en bedrijven zich niet verzekeren tegen grote overstromingen veroorzaakt door het bezwijken waterkeringen. Oorspronkelijk van: Nu.nl