Navigatie

Toenemende spanningen woningmarkt: huizenprijzen blijven stijgen in 2018

De woningmarkt heeft te kampen met toenemende spanningen. Volgens het Economische Bureau van ABN AMRO is er sprake van gemiddeld een steeds kleiner wordend verschil tussen de vraag- en biedprijs van woningen. In de eerste Woningmarktmonitor van 2018 stellen de economen dat zulke ontwikkelingen vaak gepaard gaan met verdere prijsstijgingen, met alle gevolgen van dien. De economen stellen dat verdere prijsstijgingen op langere termijn te groot kunnen worden.