Navigatie

Stijging aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2017 een vergunning afgegeven.