Navigatie

'Politici hinderen bouw nieuwe woningen'

Veel politici verkondigden holle praatjes over meer woningen, André Snippe bouwt ze gewoon. Als hij zo klaar is, heeft de gemeente Diemen 14% meer inwoners. Vanaf eind dit jaar komt Hoofddorp aan de buurt. Oorspronkelijk van: DFT