Navigatie

'NAM-model voor onveilige huizen niet te controleren'

Het is voor de NCG onmogelijk om een lijst met 1500 onveilige gebouwen op te stellen, omdat het NAM-model dat ervoor wordt gebruikt ondoorgrondelijk is. Daardoor kan niet worden bepaald welke huizen in het aardbevingsgebied onveilig zijn en als eerste versterkt moeten worden. Oorspronkelijk van: NOS