Navigatie

MKB INFRA pleit voor AanbestedingsAutoriteit die gelijk speelveld aanbestedingen bewerkstelligt

MKB INFRA wil dat de overheid een AanbestedingsAutoriteit instelt die fungeert als klachtenloket voor niet goed lopende aanbestedingen en die aanbestedingsprocedures controleert.  Oorspronkelijk van: Grond Weg Waterbouw