Navigatie

Minister wil pruttelende woningmarkt aanzwengelen

Een expertteam dat de bouwproductie moet aanjagen. Onderzoek naar voorfinanciering van binnenstedelijke transformatie. Woningbouwprogramma's koppelen aan de meerjarenprogramma van het Rijk voor Infrastructuur Ruimte en Transport. Oorspronkelijk van: CoBouw