Navigatie

Krappe woningmarkt: Waar laten we onze ouderen?

Het aantal Nederlanders boven de 75 is over 20 jaar verdubbeld. Bejaardentehuizen zijn gesloten en verpleeghuizen worden leger. Een tegen Eenzaamheid, Thuis in het Verpleeghuis, Langer Thuis: dat zijn de plannen van het kabinet om de vergrijzingsgolf aan te pakken. Oorspronkelijk van: Nu.nl