Navigatie

Kabinet investeert in infrastructuur en armoedebestrijding Caribisch Nederland

Het kabinet stelt 30 miljoen euro beschikbaar om te investeren in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het kabinet legt de prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief door het versterken van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Oorspronkelijk van: Rijksoverheid.nl