Navigatie

Hoe verwaard je reststromen in een circulaire economie?

Er zit veel waarde in de reststromen van bouw-, sloop- en elektronisch afval. Toch gaat ongeveer de helft hiervan verloren. Dr2 New Economy en Metabolic hebben voor de MetrolpoolRegio Amersterdam (MRA) kansrijke reststromen geïdentificeerd.  Oorspronkelijk van: Duurzaam Bedrijfsleven