Navigatie

Eenvoudiger bouwen voor middenhuur

De markttoets voor investeringen van woningcorporaties wordt vereenvoudigd. Middenhuurwoningen worden zo makkelijker gebouwd en gemeenten kunnen in lokale verordeningen middenhuurwoningen bestempelen als schaars. Oorspronkelijk van: Bouwformatie