Navigatie

Bouwplaats onveilige Toren van Babel

Het aantal dodelijke ongevallen op bouwplaatsen in ons land is de afgelopen twee jaar ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Oorspronkelijk van: Telegraaf