Navigatie

Bouw moet serieus werk maken van zij-instroom

Wil de bouw het nijpende tekort aan personeel indammen, dan moet er serieus werk worden gemaakt van het opleiden van zij-instromers. Daarvoor zou het ook goed zijn als er niet per regio maar landelijke uniforme spelregels komen voor de inzet van werklozen en statushouders. Bovendien moet er meer een appel worden gedaan op ouders opdat jongeren weer kiezen voor een beroep in de bouw. Oorspronkelijk van: Bouwend Nederland