Navigatie

Amsterdamse corporaties stoppen (bijna helemaal) met verkoop huurwoningen

In recordjaar 1995 was 58 procent van de Amsterdamse woningvoorraad nog eigendom van een sociale woningbouwvereniging. Vooral in de jaren tachtig nam het corporatiebezit toe, door het aankopen van particulier verhuurde panden voor stadsvernieuwing. Inmiddels is het 'corporatiepercentage' geslonken tot 'iets onder de 39 procent', zegt AFWC-directeur Egbert de Vries. 'Amsterdam is geen stad meer met een overmaat aan goedkopere woningen.