Navigatie

45 jaar werk is genoeg!

Mensen met een zwaar beroep moeten eerder in de AOW kunnen. Voor bijvoorbeeld bouwvakkers is 45 jaar werken echt genoeg. Betonstorter Bertus van de Wal werkt graag en hard. Maar het is ook een keer welletjes. Deze eis stellen werkgevers én vakbonden. In een uitzonderlijke samenwerking zetten zij het kabinet onder zware druk om de almaar stijgende AOW-leeftijd niet te laten gelden voor mensen met een zwaar beroep, zoals de bouw. Oorspronkelijk van: Telegraaf