Wijziging betalingstermijn naar 30 dagen voor grote ondernemingen aan MKB-ondernemingen

Per 1 juli jl. is wettelijk geregeld dat grote ondernemingen met MKB-ondernemingen (waaronder ook kleine zelfstandigen vallen) geen langere betaaltermijn kunnen overeenkomen dan 30 dagen. Dit is in het geval de MKB-onderneming leverancier (schuldeiser) is van de grote onderneming als opdrachtgever (schuldenaar). Als toch een langere termijn wordt afgesproken, is deze afspraak niet geldig en geldt automatisch de betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt een grote onderneming toch na de 30 dagen termijn dan is zij automatisch de wettelijke handelsrente (op dit moment 8%) verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Deze regeling is van toepassing als de grote onderneming en de MKB-onderneming een handelsovereenkomst hebben gesloten. Dat wil zeggen dat sprake moet zijn van dienstverlening of het leveren van goederen. Er is sprake van een grote onderneming als een onderneming (als wordt geconsolideerd of als zou worden geconsolideerd) op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan tenminste twee van de volgende criteria: een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto omzet van meer dan 40 miljoen euro, een gemiddeld aantal werknemers van 250 of meer.

Is er sprake van een duurcontract dat al voor de wetswijziging was gesloten, dan geldt dat dit contract moet worden aangepast binnen een jaar na 1 juli 2022. Voor dergelijke contracten is er sprake van overgangsrecht, waardoor de betalingstermijn per 1 juli 2023 wijzigt naar 30 dagen. Dit uiteraard tenzij het duurcontract eerder eindigt en een nieuw contract wordt gesloten.

Vanwege de wetswijziging is het voor grote ondernemingen zaak hun betalingstermijnen en zo nodig duurcontracten tijdig aan te passen. Voor MKB-ondernemingen is het advies om opdrachtgevers in kaart te brengen die voldoen aan de criteria van een grote onderneming zodat facturen en dergelijke met inachtneming van de nieuwe termijn kunnen worden aangepast.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht