Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid om op elektronische wijze de informatie die reeds bekend is bij de Belastingdienst op te vragen. Deze informatie wordt ook wel omschreven als “vooraf ingevulde aangifte” (afgekort: VIA). 

Voor cliënten waarvoor wij de aangiften inkomstenbelasting verzorgen, zullen wij voor belastingjaar 2020 een VIA-machtiging aanvragen. De Belastingdienst zal u hierover binnenkort informeren of heeft u reeds geïnformeerd middels een brief. Bij deze brief van de Belastingdienst zit ook een formulier met een activatiecode. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier met de activatiecode per post aan ons door te sturen. U kunt het formulier met de activatiecode ook inscannen en mailen naar via@asselt.nl

Met de activatiecode kunnen wij de VIA-machtiging activeren. Met de informatie uit de VIA in combinatie met de gebruikelijke gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting, kunnen wij nog beter de kwaliteit van de aangiften inkomstenbelasting waarborgen. 

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, aarzel dan niet om hierover contact op te nemen met ons secretariaat.  

Deel dit bericht