Update coronavirus 29 april

“Groeien is springen in het onbekende, telkens weer.”

Terwijl we met elkaar kunnen terugkijken op een bijzondere Koningsdag heeft het kabinet niet stilgezeten. De financiële ondersteuning voor ondernemers wordt verder aangevuld en de voorwaarden van de regelingen vereenvoudigd. Wat dit betekent voor de BMKB, TOGS en GO lees je in de update van vandaag.

Ook op fiscaal gebied zijn er nieuwe steunmaatregelen aangekondigd. Benieuwd of dit ook jouw positie raakt? We nemen ze alvast even met je door. Voor groeibedrijven is het vanaf vandaag mogelijk om aanspraak te maken op een Corono-Overbruggingslening, de COL. We nemen de uitgangspunten met je door. Verder is er voor ondernemende AOW’ers goed nieuw. Zij kunnen binnenkort ook een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente binnen de TOZO. Zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is, kun je hiervoor terecht bij je eigen gemeente.

Daarnaast heeft het UWV aangegeven de aanvraagtermijn voor een doelgroep verklaring LKV tijdelijk met 3 maanden te verlengen voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020.

Tot slot loopt de maand april alweer op zijn einde. Daarmee ook de termijn om je aangifte inkomstenbelasting over 2019 in te dienen. Loop je mee in de uitstelregeling? Dan hebben we nog een jaar de tijd, maar zal de aangifte over 2018 nu wel moeten worden ingediend. Heb je vragen over je aangifte, neem dan gerust even contact met ons op!

Voor nu een vindingrijke dag toegewenst!

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

De economische crisismaatregelen staan niet stil, hetgeen blijkt uit de verdere uitbreiding en versoepeling van diverse regelingen. We hebben de aanpassingen voor je op een rijtje gezet:

  • TOGS: vanaf vandaag kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Hierbij is wel vereist dat je als ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en vaste lasten.
  • Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB): de looptijd van het krediet wordt verlengd tot 4 jaar en de toegang wordt laagdrempeliger. Behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose kan nu ook worden gekeken via een omzettoets.
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): vanaf vandaag staat deze regeling officieel open voor bedrijven, de looptijd van een krediet zal daarbij 6 jaar gaan worden. Het maximale garantiepercentage op de bankleningen is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Mocht je vragen hebben over de verschillende crisismaatregelen dan helpen we je graag om deze te beantwoorden. Je weet ons te vinden.

Nieuwe fiscale steunmaatregelen

Er zijn een aantal nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd, welke nog verder moeten worden uitgewerkt zodat ze zo snel mogelijk kunnen ingaan. We nemen ze alvast even met je door:

  • Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling: voor de loonheffingen mag je als ondernemer tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.
  • Versoepeling urencriterium: de Belastingdienst zal ervan uitgaan dat ondernemers van 1 maart 2020 tot 31 mei 2020 ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ook voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken wordt geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Dit om te voorkomen dat ondernemers het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen.
  • Werkkostenregeling: De vrije ruimte wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
  • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting: verwachte verliezen voor 2020 mogen als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 worden gebracht. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen: er komt een versoepeling voor het moment waarop de aflossingsachterstand kan worden terugbetaald om te blijven voldoen aan de fiscale aflossingsverplichting. Er wordt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk geboden.

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van bovenstaande maatregelen.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Vanaf vandaag kunnen start-ups, scale-ups en innovatieve MKB’ers bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet. De leningen die verstrekt gaan worden variëren tussen de € 50.000 en de € 2 miljoen, waarbij bij bedragen boven de € 250.000 een cofinanciering van 25% wordt verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Voor de leningen wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar om aanvragen onder de € 500.000 binnen 4 tot 9 werkdagen af te handelen, voor omvangrijkere aanvragen is het streven om binnen 3 werkweken tot een definitief besluite te komen.

Ben jij benieuwd of je valt onder de doelgroep van de COL? Verdere info omtrent de voorwaarden en aanvraagprocedure vind je HIER.

Deel dit bericht