Update coronavirus 26 maart

De sneltrein, ook wel ons dagelijks leven genoemd, is abrupt tot stilstand gekomen. Om ons heen beginnen de gevolgen van deze noodstop steeds meer duidelijk te worden.

Het wegvallen van activiteiten geeft hopelijk ook ruimte voor bezinning. Ruimte om na te denken over het belang om ons aan te passen aan deze situatie en de kans om betere keuzes te maken. Overzicht krijgen en houden in tijden van crisis. Hier vind je een mooi artikel over de kansen voor ondernemers in deze corona crisis.

Ook vandaag delen wij graag weer een aantal belangrijke punten met je. Allereerst is er meer duidelijkheid gekomen over de doorbetaling van oproepkrachten. Daarnaast wijzen wij je ook graag op het belang van het tijdig melden van betalingsonmacht als onderdeel van het uitstel van betaling van belasting. Verder ontvingen wij het bericht van Zorgverzekeraars Nederland dat zij maatregelen aan het uitwerken zijn om ondersteuning te bieden aan zorgaanbieders die een contractuele overeenkomst hebben afgesloten met een zorgverzekeraar. De volledige brief tref je HIER.

Doorbetaling oproepkrachten

Minister Koolmees heeft aangegeven dat de NOW ook van toepassing is op de loonkosten voor medewerkers waarvoor de werkgever géén loondoorbetalingsplicht heeft. Zoals voor de oproepkracht die minder dan een half jaar in dienst is. Voorwaarde hierbij is dat het loon wordt doorbetaald aan de hand van de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling is daarnaast ook van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten en uitzendkrachten (met of zonder uitzendbeding).

Heb je oproepkrachten in dienst? Betaal ze dan het gemiddeld aantal uren die zij de afgelopen periode hebben gewerkt door. Onze salarisadministrateurs staan voor je klaar om te helpen bij het bepalen van het aantal uren die doorbetaald moeten worden.

Bijzonder uitstel en melding betalingsonmacht

Door de uitbraak van het coronavirus is het mogelijk om een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschillende belastingen. Wij wezen al eerder op deze mogelijkheid. Daarbij is het bij de loonbelasting en omzetbelasting zo dat een verzoek tot uitstel kan worden gedaan als de aangiftes niet betaald worden en de naheffingsaanslagen worden opgelegd.

Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen is het hierbij vooralsnog wel van belang dat er voor deze belastingen (en voor het niet kunnen betalen van pensioenpremies) tijdig een melding van betalingsonmacht wordt gedaan. Tijdig is uiterlijk binnen twee weken nadat de betaling op aangifte had moeten worden gedaan. Let op! Dit is dus eerder dan het moment waarop je uitstel van betaling kunt aanvragen. Zie de volgende link om melding te kunnen verzorgen.

Mochten wij je kunnen helpen met deze melding dan vernemen we dat graag!

We sluiten onze update vandaag graag af met de woorden: ‘Let een beetje op elkaar’.

Tot morgen!

Deel dit bericht