Update coronavirus 24 april

“Hopend op mooie dingen, hopen mooie dingen zich op.”

Waar bij de één de dagen voorbij lijken te vliegen, lijkt er bij de ander geen einde aan te komen. Wat normaal zo vanzelfsprekend leek te zijn, lijkt nu ver weg. Dat maakt dat we kunnen – of misschien wel moeten – kijken naar wat we in de toekomst gaan doen. Blijf je bij het bekende en vertrouwde, of is dit misschien wel het moment om een stap buiten je comfortzone te zetten? Hoe dan ook, we denken graag met je mee.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een update gegeven over een aantal maatregelen. Zo lees je vandaag meer over de toepassing van de NOW bij concerns. Op punten als seizoensarbeid en een aanvullend vangnet voor flexwerkers komt het kabinet zo snel als mogelijk terug. Verder is duidelijk geworden dat de NOW ook geldt voor ondernemingen met omzetschade door andere oorzaken, zoals PFAS en stikstof.

Daarnaast kunnen sommige toeleveranciers inmiddels onder voorwaarden worden toegelaten tot de TOGS-regeling. We hebben de voorwaarden waar zij aan moeten voldoen voor je op een rijtje gezet. Ook agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden, kunnen een aanvraag indienen.

Tot slot is de termijn die wordt gesteld bij gebruikmaking van terugwerkende kracht in geval van de geruisloze omzetting in een BV of NV, de geruisloze terugkeer uit een BV of NV, de bedrijfsfusie en de juridische fusie en – splitsing, met drie maanden verlengd als de termijn bij deze fiscale faciliteiten verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Koningsdag zal voor jou als ondernemer wellicht een dag zijn met een dubbel gevoel. Bijdragen aan de feestvreugde is niet makkelijk als mensen thuis blijven. Omzetten blijven achter en het blijft stil op straat en in je zaak. Wij wensen je desondanks een fijne koningsdag toe en hopen dat je er met de nodige vindingrijkheid toch een mooie ‘woningsdag’ van kunt maken!

Toepassing van de NOW bij concerns

Uitgangspunt bij toepassing van de NOW is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Inmiddels is duidelijk geworden dat hiermee het doel van de regeling – behoud van werkgelegenheid – niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. In sommige gevallen is er binnen een concern geen interne solidariteit, wat ertoe kan leiden dat individuele werkmaatschappijen toch moeten overgaan tot ontslag.

Op dit punt wordt de regeling versoepeld. De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Het wordt alleen mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern NOW aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij geen gebruik kunnen maken van deze afwijkingsmogelijkheid.

Om in aanmerking te komen voor deze afwijkingsmogelijkheid, worden aan het concern / de werkmaatschappij een aantal voorwaarden gesteld:

  • Over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen, tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst hebben met een vertegenwoordiging van werknemers (belanghebbende vereniging van werknemers) over werkbehoud.
  • Er is geen personeels-bv binnen het concern.

Heb je moeite met hieraan invulling te geven? Dan kunnen we altijd even sparren!

TOGS voor toeleveranciers

Toeleveranciers kunnen inmiddels onder voorwaarden een aanvraag voor de TOGS indienen. Hierbij  gelden de volgende voorwaarden:

  • Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder één van de codes uit deze lijst.
  • Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

Deel dit bericht