Update coronavirus 23 maart

Na een zonnig eerste lenteweekend zijn we begonnen aan een nieuwe week. Een week die uit zal moeten gaan wijzen of de huidige maatregelen voldoende effect hebben en zorgen voor voldoende grip op de verspreiding van het coronavirus in ons land. Spannende dagen voor ondernemend Nederland.

Daarbij is deze week tevens de week dat veel werkgevers de lonen moeten uitbetalen. Laten de liquiditeiten dit toe of is duidelijkheid omtrent de NOW en een snelle uitbetaling van de voorschotten noodzakelijk om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen? We hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven op dit punt.

In de update van vandaag zullen wij nader ingaan op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), staan wij kort stil bij de eigen bijdrage voor de kinderopvang en geven we alvast huiswerk om straks op een juiste manier de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) aan te vragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Wij hebben de regeling al eerder toegelicht in onze update van 19 maart.

Wat daarbij goed is om nog even extra onder de aandacht te brengen is dat er 2 vormen van ondersteuning mogelijk zijn:

  • maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum, maximaal € 1.500,31 netto per maand;
  • daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 worden aangevraagd.

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

LET OP: Aanvragen kunnen in veel gemeenten al worden ingediend. Mocht je (mogelijk) in aanmerking komen, neem dan contact op met je woongemeente.

Eigen bijdrage voor de kinderopvang

Ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

De compensatie zal rechtstreeks aan de kinderopvangorganisaties worden uitbetaald. Deze betalen de eigen bijdrage vervolgens terug aan de betreffende ouders. Mocht de huidige situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken worden verlengd.

Wanneer ouders het geld precies tegemoet kunnen zien is nog niet duidelijk, maar dit wordt zo snel mogelijk geregeld.

Huiswerk tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Aanvullend op hetgeen eerder in onze nieuwsbrieven gecommuniceerd omtrent de NOW is het goed te beseffen welk huiswerk sowieso op orde zal moeten zijn.

Zoals bekend moet het te verwachten omzetverlies ten minste 20% zijn. Het speelt deze regeling dus geen rol in hoeverre de medewerkers wel of niet ingezet kunnen worden. Oftewel het criterium dat ten minste 20% van de “arbeidscapaciteit” niet kan worden benut is van tafel.

Des te belangrijker wordt het om op een juiste manier aan te tonen dat er sprake is van (tenminste 20%) te verwachten omzetderving welke verband houden met de corona uitbraak en/of de maatregelen daaromtrent. Om te beginnen voor de maanden maart, april en mei. Omdat achteraf verantwoording zal moeten worden afgelegd over de ontvangen tegemoetkoming is het raadzaam om nu al zoveel als mogelijk in kaart te brengen en te administreren welke financiële gevolgen wel en niet toegerekend kunnen worden aan de corona-uitbraak en/of -maatregelen. Zet dit netjes onder elkaar en blijf dit doen de komende tijd. Vraag bijvoorbeeld ook opdrachtgevers zoveel als mogelijk ook om argumentatie per mail. Achteraf weer een gedeelte terug betalen kan een vervelende nabrander geven.

Hopelijk kunnen we deze week meer informatie met je delen omtrent het aanvragen van de NOW.

Deel dit bericht