Update coronavirus 2 april

“Het is onze plicht nuttig te zijn, niet zoals wij willen maar zoals wij kunnen.”

We hebben het er de afgelopen dagen al vaker over gehad: de DGA. Terwijl er voor veel ondernemers langzaam aan zicht komt op een tegemoetkoming, lijken zij nog tussen wal en schip te vallen. Voor de DGA wiens BV geen salaris meer uit kan betalen, is het onder voorwaarden mogelijk om een beroep te doen op de TOZO. Je leest er in onze update vandaag meer over.

De voorbereidingen voor de NOW aanvragen worden gedaan. Daarbij komt ook het bepalen van de omzetdaling aan de orde. Niet iedere ondernemer heeft direct te kampen met omzetverlies. In sommige gevallen is dit pas op een later moment zichtbaar. Gelukkig krijgen we de flexibiliteit nu aangereikt om de startdatum van de meetperiode te kiezen. Hoe dit in zijn werk gaat lichten we verder toe.

Een vindingrijke groet en tot morgen!

TOZO voor de DGA

Inmiddels is duidelijk geworden dat ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV in principe een beroep kan doen op de TOZO. Hiervoor moet de DGA wel voldoen aan de volgende eisen:

  • Het urencriterium: dit houdt in dat je het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld minimaal 23,5 uur per week) als DGA werkzaam moet zijn geweest. Werk je korter dan een jaar als DGA? Dan geldt het urencriterium voor de maanden dat is gewerkt.
  • Volledige zeggenschap: je bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen in de BV.
  • Het dragen van financiële risico’s.
  • Bedrijfsmatig actief: voor 17 maart 2020.
  • In Nederland woonachtig en werkzaam: de (hoofdzakelijke) werkzaamheden vinden in Nederland plaats.

Tot slot moet je als DGA verklaren en aannemelijk maken dat de BV nu geen salaris uit kan betalen. Juist dit laatste punt maakt het doen van een beroep op de TOZO voor veel DGA’s lastig. De BV kan pas geen salaris meer uitbetalen als de aanwezige reserves zijn opgemaakt. Dat brengt mee dat, in tegenstelling tot de ZZP’er, je pas in aanmerking zou kunnen komen wanneer je door de reserves heen bent. Geen gelijke uitgangspositie als je het ons vraagt. Echter wel de realiteit waar we voor nu mee hebben te doen.

Word jij als DGA geraakt door de coronacrisis, dan zoeken we graag samen met jou naar de juiste koers voor jouw situatie. Neem in dat geval even contact met ons op.

NOW en periode van omzetdaling

Als jij als ondernemer geraakt wordt door de coronacrisis, dan kan het zijn dat je al vanaf maart 2020 te kampen hebt met een omzetdaling. Dit is echter niet voor iedere onderneming het geval. Een omzetdaling kan ook na-ijlen, omdat een terugval in de vraag of productie bijvoorbeeld niet onmiddellijk in een terugvallende omzet tot uitdrukking komt. Vanwege dit na-ijleffect ben je als ondernemer flexibel in het kiezen van de meetperiode waarin de omzetdaling zich voor doet.

De meetperiode is een aaneengesloten periode van 3 maanden. De startdatum kan daarbij worden gezet op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De keuze voor de meetperiode maak je op het moment van de aanvraag en kan vervolgens niet meer worden aangepast. Samengevat houdt dit in dat de omzetdaling van ten minste 20% zich moet voordoen over een aaneengesloten periode van 3 maanden, waarvan de eerste dag valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020.

De meetperiode staat vervolgens los van de periode waarover de tegemoetkoming voor de loonkosten wordt gegeven. De tegemoetkoming heeft te allen tijde betrekking op de loonkosten van maart tot en met mei 2020. Dus ook wanneer de periode van omzetdaling wordt berekend over de driemaands-periode die start op 1 april of 1 mei 2020 en doorloopt tot respectievelijk 30 juni of 31 juli 2020. De maanden maart tot en met mei 2020 zijn immers de maanden waarvoor geldt dat er sprake is van een acute en niet-voorzienbare noodsituatie, waarin de overheid een subsidie verstrekt in de loonkosten om werkgelegenheid te behouden.

De loonsom van januari 2020 wordt als basis genomen voor de subsidiehoogte, omdat dit de meest recente maand is waarover voldoende loongegevens beschikbaar zijn in de polis administratie van het UWV. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij het voorschot, vergeleken met de loonsom van de driemaands-periode maart tot en met mei 2020.

Het bepalen van de meetperiode is dan ook van belang om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de NOW.

Wij helpen je graag met het doorrekenen van de NOW om op die manier inzicht te verschaffen en de beste keuze te kunnen maken. Een keuze die aansluit bij de positie van jouw onderneming.

Deel dit bericht