Update coronavirus 16 maart

Nieuwe maatregelen per 15 maart

Het kan u niet ontgaan zijn, de maatregelen die zondagmiddag tijdens de persconferentie door ministers Bruins en Slob zijn aangekondigd. Kinderen blijven voorlopig thuis, eet- en drinkgelegenheden zijn dicht en sociale onthouding is het advies. Wij brengen u graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen voor u als ondernemer.

Werktijdverkorting: loondoorbetalingsplicht?

De impact van het coronavirus neemt toe, dit is terug te zien in de enorme toename van aanvragen voor werktijdverkorting. Door de recente maatregelen neemt het aantal aanvragen alleen nog maar sneller toe.

Bij een toekenning van een aanvraag, dat wil zeggen een ontheffing van het verbod op werktijdverkorting, is een werkgever vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Het zal voor u als werkgever in deze situatie dan ook de vraag zijn of u de werknemers bij werktijdverkorting wil korten door het loon te stoppen? De impact hiervan op uw werknemers is immers ook groot, en het loon geheel doorbetalen behoort ook tot de mogelijkheden. Goed om hier alvast over na te denken, zodat bij een eventuele toekenning verdere keuzes op dit vlak direct kunnen worden genomen. Wij worden graag op de hoogte gehouden van de reactie van het ministerie op uw aanvraag zodat wij op dat moment verder met u mee kunnen denken en schakelen.

Borgstelling MKB

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf regeling (BMKB) gaat versneld open en is vanaf vandaag van kracht. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Dit is een essentiële maatregel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die getroffen worden door het coronavirus. Door deze verruiming is naar schatting al direct € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar.

Is een verruiming van het krediet voor de continuïteit van uw onderneming noodzakelijk, neem dan snel contact op met uw kredietverstrekker (bank).

Deel dit bericht