Let op: schenken jubelton nu het nog kan?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde ‘jubelton’, bedraagt in 2022 € 106.671. De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat deze vrijstelling per 1 januari 2023 zal worden verlaagd tot €27.231. Ook in het geval dat als degene aan wie u/jij wilt schenken dit jaar nog niet toe is aan de koop van een huis, is het toch te overwegen om dit jaar de schenkingsvrijstelling volledig te benutten en € 106.671 schenkbelastingvrij te schenken. De aanwending van de schenking mag namelijk (zeer waarschijnlijk) ook plaatsvinden in de volgende twee jaren.*

* Absolute zekerheid is op dit moment nog niet te geven aangezien de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2023 nog niet geheel uitgekristalliseerd is. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.

De schenkingsvrijstelling kan alleen worden benut, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
  • de schenking wordt gebruikt voor de (toekomstige) aankoop, verbouwing of aflossing van een eigen woning;
  • de schenking wordt aangewend in 2022, 2023 of 2024*;
  • de schenking is uitgevoerd (overboeking moet in 2022 plaatsvinden!) en vastgelegd middels een getekende schenkingsovereenkomst;
  • de aangifte schenkbelasting wordt tijdig (aangifte over 2022 voor 1 maart 2023 indienen) en met beroep op de schenkingsvrijstelling gedaan; en
  • er mag naast de schenking voor de eigen woning niet eerder gebruik gemaakt zijn van een verhoogde schenkingsvrijstelling. De jaarlijkse schenkvrijstelling telt hierbij niet mee.

Graag staan wij onze cliënten bij met maatwerkadvisering voor het benutten van mogelijkheden tot fiscale voordelen zoals de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en de vastlegging daarvan.

Geschreven door: Arjan van der Maas

Deel dit bericht