Duidelijkheid over huurkorting bedrijfspanden

De lockdowns hebben in meer of mindere mate gevolgen gehad voor huurders van bedrijfsruimte. Dit kan ook in de (nabije) toekomst weer gaan spelen. Het gaat daarbij om bedrijfsruimte die voor publiek toegankelijk is (denk aan horeca, winkels, kapsalon, fietsenmaker, schoonheidssalon etc.). Sommige ondernemers hebben hun deuren geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, of er kon minder publiek aanwezig zijn vanwege de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers zullen graag willen weten wat hun rechten zijn: moeten zij de huur volledig doorbetalen, of hebben zij recht op een huurkorting?

Recent heeft de Hoge Raad hierover een oordeel gegeven over de situatie waarin de huurder van dergelijke bedrijfsruimte de huur niet meer (of niet volledig) kan betalen. Deze ondernemers hebben recht op een korting van de huurprijs tijdens de periode van het omzetverlies. De coronapandemie wordt gezien als een uitzonderlijke omstandigheid, die bij het aangaan van de huurovereenkomst niet was te voorzien en waarmee dus geen rekening is gehouden. Er is daarom sprake van een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan de rechter de huurovereenkomst kan aanpassen door de huurprijs te verlagen. Daarbij geldt dat het door de huurder geleden nadeel in principe gelijk verdeeld moet worden over de huurder en de verhuurder.

Deze regeling geldt voor huurovereenkomsten die zijn gesloten vóór 15 maart 2020. Gaat het om huurovereenkomsten voor dergelijke bedrijfsruimte die zijn aangegaan vanaf 15 maart 2020, dan zal de rechter per situatie moeten beoordelen of sprake is van een onvoorziene omstandigheid.

De Hoge Raad heeft een rekenmethode in het leven geroepen op basis waarvan een percentage kan worden vastgesteld waarmee de huurprijs wordt verminderd. In deze berekening wordt uitgegaan van de procentuele omzetvermindering. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de eventuele aanspraak van de huurder op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid.

Ben je benieuwd welke mogelijkheden dit voor jou biedt, dan adviseren we je graag over de mogelijkheden in jouw situatie. We berekenen in welke mate de huurprijs zou kunnen worden verlaagd, en welke stappen kunnen worden ondernomen richting de verhuurder.

Meer weten? Neem contact op met Marista Giessen.

Geschreven door

Marista Giessen

Deel dit bericht