Corona update 25 januari

“We moeten ons nog een keer flink schrap zetten, voor het beter wordt”

Door de verlenging van alle huidige restricties en toepassing van nieuwe restricties, konden voor de getroffen ondernemingen niet langer meer nieuwe en/of verlenging van de bestaande maatregelen uitblijven. Afgelopen donderdagmiddag 21 januari 2021 heeft het kabinet dan ook een extra steunpakket voor banen en economie gepresenteerd, waarbij de diverse bestaande maatregelen fors zijn uitgebreid.

Onze corona update van vandaag brengt je zodoende een inzicht in de uitbreiding van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de voorraadvergoeding voor winkeliers, de NOW, de TOZO, het opnieuw verlengen van het bijzonder uitstel van betaling, een compleet nieuw noodpakket voor starters, maatregelen voor de land- en tuinbouwsector, en een beknopt overzicht van de overige genomen (belasting)maatregelen.

Ook staan we in deze update nogmaals stil bij de mogelijkheid van het schuiven in je aanvraagperiode NOW 3 indien je in de voorliggende periode geen NOW aangevraagd hebt.

Bij vragen en/of hulp kun je gerust contact met ons opnemen! Wij staan voor je klaar!

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de voorraadvergoeding voor winkeliers

Het kabinet heeft besloten om de TVL Q1 2021 (januari tot en met maart 2021) flink uit te breiden, en daarbij meer ondernemingen aanspraak te laten maken op de TVL-regeling. Op dit moment onderzoekt het kabinet nog de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te laten verschaffen tot de TVL-regeling. Voor de MKB-ondernemers in de non-food detailhandel is de voorraadvergoeding verhoogd alsmede verlengd tot en met Q1 2021 (januari tot en met maart 2021).

Alle uitbreidingen in de TVL vanaf het eerste kwartaal van 2021 op een rij:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
 • Voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30% wordt het subsidiepercentage 85%;
 • Het minimum te ontvangen subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500;
 • Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag wordt € 330.000 voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers en voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers bedraagt het maximaal te ontvangen subsidiebedrag € 400.000;
 • De voorraadvergoeding betrof eerst een eenmalige vergoeding voor in het vierde kwartaal van 2020, maar kan nu dus ook aangevraagd worden voor in het eerste kwartaal van 2021. De vergoeding voor in het eerste kwartaal van 2021 betreft een opslag van 17,85% (85% x 21%) van het geleden omzetverlies over de periode januari tot en met maart 2021, met een maximum van € 200.000. Voor een rekenvoorbeeld van de voorraadvergoeding verwijzen wij jullie naar onze corona update van 14 januari jl;

Let op: bovengenoemde uitbreidingen zullen ook gelden voor Q2 2021 (april tot en met juni 2021), maar met uitzondering van de voorraadvergoeding die niet nogmaals verlengd zal worden.

Goed om te weten: naar verwachting zal eind januari 2021, begin februari 2021 de definitieve verhoging van het subsidiepercentage TVL bekend gemaakt worden voor in de TVL Q4 2020, de TVL Q1 2021 en de TVL Q2 2021. Voor deze aanpassingen moet eerst de subsidieregeling zijn aangepast, worden goedgekeurd door de Europese Commissie en tot slot worden doorgevoerd in het systeem van de RVO.

Tot op heden zal daarom bij de aanvraag TVL de subsidie berekend worden op basis van het eerdere subsidiepercentage (50%). Op een later tijdstip ontvang je automatisch een extra betaling (ook voor de voorraadvergoeding) volgens het verhoogde subsidiepercentage dat past bij het omzetverlies.

De tabel met de subsidiepercentages bij stijgend omzetverlies:

Voor in de agenda: vergeet niet om uiterlijk vóór a.s. vrijdag 29 januari 17:00 uur de TVL Q4 2020 en de voorraadvergoeding Q4 2020 aan te vragen op de website van de RVO. Of stuur ons een bericht en dan bekijken wij naar jouw mogelijkheden.

De TVL Q1 2021 kan naar verwachting begin februari 2021 aangevraagd worden. De precieze datum zullen wij jullie zo spoedig mogelijk doen toekomen.

NOW 3

Tot op heden was er in de NOW sprake van een compensatie van de loonkosten van maximaal 80% en ten minste 20% omzetverlies. Het kabinet had zelfs versoberingen van de NOW 3.2 (het eerste kwartaal van 2021) en de NOW 3.3 (het tweede kwartaal van 2021) op de planning staan. Deze beoogde versoberingen zijn nu volledig van de baan.

De NOW 3 kent daarom vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 een vergoedingspercentage in de tegemoetkoming van de loonkosten van maximaal 85% voor in de NOW 3.2 en de NOW 3.3. De loonsomvrijstelling, de loonsom mag t.o.v. juni 2020 met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie, blijft daarbij ook intact.

Voor in de agenda: vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kan je de NOW 3.2 aanvragen bij het UWV.

Goed om te weten: wist je dat de mogelijkheid bestaat om te schuiven in je aanvraagperiode NOW 3 indien je in de voorliggende periode geen NOW aangevraagd hebt? Mocht je in aanmerking komen voor de NOW 3.2 (de maanden januari, februari en maart 2021) terwijl je geen aanvraag NOW 3.1 ingediend hebt, dan heb je de keuze om niet alleen een tegemoetkoming van de loonkosten van maximaal 85% aan te vragen gebaseerd op ten minste 20% omzetverlies verwacht over het tijdvak januari t/m maart 2021. De compensatie van de loonkosten van maximaal 85% mag in dit geval ook gebaseerd worden op ten minste 20% omzetverlies verwacht over het tijdvak februari t/m april 2021 of het tijdvak maart t/m mei 2021. Probeer dus vooraf goed in te schatten vanaf welke maand in het eerste kwartaal van 2021 je voor een periode van drie maanden tijd het meeste omzetverlies verwacht. Zo ontvang je namelijk het meest aan NOW 3.2! Mocht je meer inzicht willen krijgen in jouw omzetverliezen over de aankomende periode neem dan gerust contact met ons op.

TOZO 3 en TOZO 4

Voor de TOZO 3, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, geldt met ingang van 1 februari 2021 dat deze uitkering met terugwerkende kracht naar de vorige maand kan worden aangevraagd. Zo kan op 1 februari 2021 een TOZO-aanvraag worden ingediend met ingang vanaf 1 januari 2021.

Voor in de agenda: De TOZO 3 loopt nog tot 1 april 2021 en kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin je woont.

In een eerdere update vernam je van ons dat in de TOZO 4 (vanaf 1 april 2021 tot 1 juli 2021) sprake zou zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij TOZO 4 een aanvraag met terugwerkende kracht naar de vorige maand gaan gelden.

Let op: het is niet mogelijk om vanuit de TOZO 4 aanvragen in te dienen met terugwerkende kracht naar de maanden januari tot en met maart 2021 uit de TOZO 3.

Goed om te weten: de NOW wordt binnen de TOZO gezien als vermindering van de kosten van de onderneming. De NOW moet daarom meegenomen worden in de berekening van het (huishoud)inkomen voor in de TOZO. Dien je daarom jouw inkomen te berekenen voor de aanvraag TOZO, dan breng je de ontvangen NOW (noodmaatregel t.b.v. de personeelskoten) in mindering op de berekende loonkosten van je bedrijf.

Verlenging van het bijzonder uitstel van betaling 2.0

De periode dat bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd is wederom verlengd, ditmaal tot 1 juli 2021.

Ook iedereen die al reeds verlenging van het bijzonder uitstel van betaling verleend heeft gekregen, heeft nu automatisch uitstel van betaling van belastingen tot 1 juli 2021. De aangiften omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2021 hoeven bijvoorbeeld niet tijdig worden afgedragen aan de fiscus.

De ingangsdatum van de afbetalingsregeling is eveneens opgeschoven, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De terugbetalingstermijn is daarbij verruimd, van 24 maanden naar 36 maanden tijd.

Inzake de afbetalingsregeling ontvang je vóór 1 oktober 2021 een brief vanuit de Belastingdienst met daarin:

 • een definitief overzicht van je belastingschuld;
 • de voorwaarden van de betalingsregeling;
 • het maandbedrag van de betalingsregeling.

Indien gewenst kunnen wij op korte termijn ook een actueel schuldenoverzicht opvragen bij de fiscus. Neem dan contact met ons op, en dan bekijken we samen de verschillende mogelijkheden.

Goed om te weten: de Belastingdienst is voornemens om samen met schuldeisers en schuldhulpverleners (via de TOA) een plan de campagne op te stellen om soepeler te gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Noodpakket voor starters

Voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen komt het kabinet met een noodpakket. De regeling gaat gelden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021, en is daarbij zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL. Als referentieperiode voor het omzetverlies wordt daarbij het derde kwartaal van 2020 aangehouden. De verdere precieze invulling van de regeling zal nog volgen. 

Goed om te weten: starters die een bedrijf zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking voor in het eerste kwartaal van 2021. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 kan je als starter, gestart tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020, alleen nog maar gebruikmaken van de aparte startersregeling.

Voor in de agenda: het streven van het kabinet is om in mei 2021 het aanvraagloket te openen.

Let op! Als starter kun je ook gebruikmaken van de corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000.

Maatregelen ten behoeve van land- en tuinbouwsector

Er komt voor de land- en tuinbouwsector een tegemoetkoming in de vaste lasten die vergelijkbaar is met de TVL. Er wordt gestreefd naar een tegemoetkoming van maximaal € 330.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers en € 400.000 per kwartaal voor bedrijven met 250 of meer werknemers. Daarbij zal een maximum gaan gelden van € 800.000 over de gehele steunperiode. Deze aparte regeling is nodig, omdat ondernemers in de land- en tuinbouw vanwege Europese regels slechts tot € 100.000 gebruik kunnen maken van de TVL.

Daarnaast komt er een tegemoetkoming voor de land- en tuinbouw ter bestrijding van doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Er komt daarom een regeling met een opslag van 21%-punt voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) boven op de TVL.

Voor in je agenda: Het kabinet streeft ernaar het loket in april of mei dit voorjaar te openen, met een terugwerkende kracht voor het eerste kwartaal van 2021.

Overige (belasting)maatregelen

Tot slot een beknopt overzicht van de overige genomen/nog te nemen (belasting)maatregelen:

 • Een garantiefonds voor evenementen. Het streven is daarbij 1 juli 2021;
 • Nieuwe vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden (in samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen);
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000;
 • Tot 1 april 2021 kunnen werkgevers nog de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen;
 • Het in 2021 lager vaststellen van het gebruikelijk loon, voor de ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling;
 • Versoepeling van het urencriterium tot 1 juli 2021;
 • Het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen tot 1 juli 2021.

Deel dit bericht