Partnerpodium notariskantoor Veldjesgraaf & Korlaar

Welke rol vervullen jullie bij bedrijfsopvolgingen?

Als notariskantoor zijn we betrokken bij de juridische afwikkeling van een bedrijfsopvolging. Bij een B.V. is dat vaak de akte van schenking of levering van de aandelen. Bij een maatschap of vof met onroerend goed is dat een akte van verdeling.

Bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer moeten er vaak ook andere zaken geregeld worden. Dat kan bijvoorbeeld een testament zijn waarin ervoor gezorgd wordt dat alle kinderen gelijk behandeld worden.

Wat zijn jullie ervaringen met duurzame (klant)relaties en bedrijfsoverdrachten?

Zeker wanneer de bedrijfsopvolging binnen de familie speelt, is het belangrijk om op tijd met elkaar om de tafel te gaan zitten. Stem de verwachtingen op elkaar af en plaats een stip op de horizon waarnaar je toewerkt.

Ook is het belangrijk om transparant te zijn naar de andere familieleden. Betrek ze bij het proces. Dat creëert draagvlak en maakt de kans op problemen achteraf een stuk kleiner. Als notaris ben ik ook bij de afwikkeling van nalatenschappen betrokken. Ik wil voorkomen dat er dan conflicten ontstaan die voortvloeien uit de bedrijfsopvolging.

Wat zijn jullie ervaringen met bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer?

Ik kan mijzelf in dit geval als voorbeeld nemen. Per 1 juni 2023 ben ik benoemd tot notaris in Woudenberg en neem vanaf die datum het stokje van mijn vader over. Binnen ons kantoor is dus ook sprake van bedrijfsopvolging.

Wij vinden het heel belangrijk dat er geen scheve verhouding ontstaat tussen mij, mijn zus en mijn broer. Daarom hebben wij met het hele gezin om de tafel gezeten en daarbij uitgelegd wat er precies gaat gebeuren. Ook over de financiele afwikkeling is volledige openheid gegeven.

Waarom doen jullie zaken met Van Asselt?

We hebben al jarenlang een goede relatie met Van Asselt. We spreken dezelfde taal en hebben een open verstandhouding. Daardoor kunnen we snel met elkaar schakelen.

Als de situatie dat toelaat is er ruimte voor humor en ik denk dat Van Asselt en wij allebei een zekere no-nonsense mentaliteit hebben.

Deel dit bericht