Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk?

Er is een wetsvoorstel Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet moet werkgevers over de streep trekken waar het gaat om het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Banenafspraak De banenafspraak is in 2013 gemaakt door kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij spraken af te zorgen voor 125.000 extra […]

Verruiming herinvesteringsreserve per 2024

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2024 voorgesteld om de herinvesteringsreserve (HIR) te verruimen. De HIR kan dan in bepaalde situaties ook gevormd worden bij staking van een deel van een onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen. Bij staking van een deel van uw onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen kunt u dan straks ook een HIR […]

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Inmiddels is bekendgemaakt dat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhooggaat met 3,75%. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 per uur. Bovendien geldt vanaf die […]

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de dga de komende tijd te maken met forse extra lastenverzwaringen. Hiertoe is via amendementen een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht op de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024. Let op! Het Belastingplan 2024 moet nog door de Eerste Kamer worden geaccordeerd. Verhoging tweede tarief box 2 Onder andere […]

De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met alle wetsvoorstellen uit het Belastingplanpakket 2024. Wel heeft de Tweede Kamer een flink aantal amendementen aangenomen met wijzigingen op de wetsvoorstellen. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen? De voorgenomen verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt deels teruggeschroefd. De mkb-winstvrijstelling wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14 naar 13,31% en […]

Klantpodium SproutBridge

Wat doen jullie? SproutBridge biedt een beleggingsfonds aan waarmee we in verschillende marktomstandigheden rendement proberen te genereren, dus ook als de algehele aandelenmarkt tegenzit. Dit bereiken we door in verschillende typen aandelen te beleggen. Het fonds belegt in robuuste bedrijven, slechts een beperkte groep aandelen passeert onze strenge selectiecriteria. Wat is jullie missie en visie […]

Ontwikkelingen box 3 van belang voor je belastingaangifte

Vanaf de belastingaangifte 2023 verandert definitief de berekening van je (belastbaar) box 3 vermogen. In de aangiftejaren 2021 en 2022 waren er nog 2 methodes om het belastbaar box 3 inkomen te berekenen. Je mocht de meest gunstige methode toepassen. In 2023 heb je geen keuze meer in toepassing van de meest gunstige methode. Je […]

Klantpodium Fynch Mobility

Wie zijn jullie? Wij zijn Fynch Mobility. Wij helpen organisaties bij het zo snel mogelijk bereiken van CO2 neutrale mobiliteit door werknemers te motiveren om actief en duurzaam te reizen. Wat is jullie missie en visie binnen Fynch? Wij geloven dat iedereen zijn steentje bij kan dragen aan een duurzame wereld. Alles wat wij doen […]

Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?

Vorig jaar is al besloten om vanaf 2024 twee tarieven in box 2 te introduceren. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen met het voorstel om de hoogste van die twee tarieven nog eens met 2%-punt extra te verhogen. Reden om na te denken over een dividenduitkering of mogelijk versnelde vervreemding van uw aandelen in […]

Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Is de betalingsregeling die u kreeg voor uw coronabelastingschulden door de Belastingdienst ingetrokken? En heeft u nog steeds een betalingsachterstand? Dan stuurt de Belastingdienst u vanaf eind september 2023 aanmaningen voor al uw coronabelastingschulden. Betalingsregeling coronabelastingschulden Tijdens de coronacrisis kon u ervoor kiezen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 […]