Versoepeling KOR met terugwerkende kracht

Wanneer u als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 heeft, dan kunt u de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat u dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten. Aanpassing met terugwerkende kracht Het ministerie van Financiën heeft besloten dat btw-ondernemers […]

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2021

Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leggen we uit wat de voorwaarden zijn. Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, […]

Kabinet kijkt naar tussentijdse oplossing box 3-heffing

Zolang er geen nieuwe regeling is voor het heffen van belasting op spaargeld in box 3, komt er een tijdelijke regeling die recht doet aan het werkelijke rendement. Het kabinet gaat daaraan werken naar aanleiding van een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. Kamerleden Idsinga (VVD), Van Dijk (CDA) en Grinwis (ChristenUnie) hadden […]

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

Een gerechtshof heeft eerder geoordeeld dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de aankoop van aandelen in een opslagbedrijf. Het gerechtshof vond dat niet was voldaan aan alle voorwaarden om overdrachtsbelasting te heffen. Dat biedt mogelijkheden voor bezwaar. Gebruik in eigen bedrijfsproces De aankoop van aandelen in een rechtspersoon met onroerende zaken kan worden belast […]

Partnerschap en erfrecht: heb jij het goed geregeld?

Stel, Pieter en Sophie bezitten samen een huis. Daarnaast hebben zij een dochter van twee jaar, Rosalie. Alle drie verkeren zij in goede gezondheid. Geen wolkje aan de lucht, zo lijkt het. Onverwachts komt Pieter te overlijden. Emotioneel heel heftig en er moet veel geregeld worden. Tijdens het regelen van de uitvaart komt ook de vraag naar boven: “Maar van wie zijn nu de bezittingen […]

Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol

Maar, maatwerkoplossingen nodig voor de vele getroffen ondernemers. Vóór corona stond het mkb er goed voor en ondanks de crisis is dat in de basis nog steeds het geval. De steunmaatregelen van de overheid hebben effect gehad en een grote groep bedrijven heeft het goed gedaan. Tegelijkertijd staat bij veel andere ondernemers het water aan […]

Bijtelling fiets van de zaak

De Belastingdienst heeft een al wat oudere handreiking over de bijtelling van de fiets van de zaak geactualiseerd met informatie over accessoires en een fietsverzekering. De bijgewerkte handreiking leest als volgt: Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook […]

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA. Derdenverklaring In de brief geeft de minister aan dat de controle op een zestal punten zal worden verlicht. De belangrijkste lastenreductie […]

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan. BIK De BIK was bedoeld om in de coronacrisis ondernemers te motiveren om extra te […]

Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor speciale mkb-kredieten. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) Via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord kunnen bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch […]