Alle verlofregelingen terugbrengen naar drie?

De Wet arbeid en zorg kent inmiddels een waaier aan verlofregelingen. Het kabinet wil deze verschillende regelingen terugbrengen naar drie soorten verlof: verlof voor zorg voor kinderen, verlof voor zorg voor naasten en verlof voor persoonlijke situaties. Regels en voorwaarden gelijk De regels en voorwaarden die gelden voor de drie verlofsoorten wil het kabinet zo […]

Vermogensbelasting en rendement: een update

In de nieuwsbrief van februari (https://www.asselt.nl/nieuws/vermogensbelasting-en-negatief-rendement-geld-terug/) kwam de belastingheffing van box 3 (spaar- en beleggingsvermogen) aan bod. Vanwege de recente ontwikkelingen, houden we jullie graag op de hoogte. Op dit moment lopen er diverse proefprocedures bij de Hoge Raad. In die procedures staat de vraag centraal staat of de nieuwe belastingheffing wel in lijn is […]

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-taks. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-taks. Drempel dga-taks Een dga met schulden aan zijn bv(‘s) die op 31 december […]

Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd

De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan nog verder wijzigen. Vorige jaar zijn al wijzigingen voor de BOR en DSR per 2024 en 2025 in de wet opgenomen. Het kabinet kondigt nu in een internetconsultatie nog verdere aanpassingen per 2025 en 2026 aan. Welke zijn dit? Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) De […]

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost. De Belastingdienst heeft dat onlangs bevestigd. Cafetariaregeling Met een zogenaamde cafetariaregeling kunt u vastleggen dat werknemers brutoloon ruilen voor een vergoeding voor bepaalde in […]

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Let daarbij wel op een aantal aandachtspunten zoals het op tijd terugvragen van de btw, het weer afdragen van de btw bij alsnog betalen én mogelijk onverwachte fiscale gevolgen van nadere afspraken met […]

Klantpodium CSD

Wat doen jullie precies?  Het doel van onze organisatie is het verbeteren van de veiligheid van internationale hulpverleners, onderzoekers en medewerkers van overheden die worden uitgezonden naar gevaarlijke gebieden. Wij doen dit door middel van training en advies. Onze HEAT trainingen zijn onze specialisatie. Een HEAT training (Hostile Environment Awareness Training) is een persoonlijke veiligheidstraining […]

Koffiebeker onbelast verstrekken

Werkgevers moeten plastic wegwerpbekers bij bijvoorbeeld het koffieapparaat en een watertap vervangen door een duurzaam alternatief. Dit had tot gevolg dat de Belastingdienst zich het hoofd moest buigen over de vraag of het verstrekken van een koffiebeker op kantoor onbelast mogelijk is. Verplichting sinds 1 januari 2024 Het vervangen van plastic wegwerpbekers is sinds 1 […]

Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door

Hoewel de Tweede Kamer op 19 maart 2024 nog voor een extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% stemde, is daar in de Eerste Kamer geen meerderheid voor. De extra verhoging gaat daarom niet door. Verhogingen tot en met 2023 In de jaren 2020 tot en met 2023 is het minimumloon […]

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Het afspreken van huwelijkse voorwaarden houdt geen schenking in, ook niet als de echtgenoten een ongelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen overeenkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangemerkt als wetsontduiking, kan dit als schenking worden belast. Schenking? De Hoge Raad oordeelde in een zaak dat ten onrechte een aanslag erfbelasting was […]