Vermogensbelasting en rendement: een update

In de nieuwsbrief van februari (https://www.asselt.nl/nieuws/vermogensbelasting-en-negatief-rendement-geld-terug/) kwam de belastingheffing van box 3 (spaar- en beleggingsvermogen) aan bod. Vanwege de recente ontwikkelingen, houden we jullie graag op de hoogte. Op dit moment lopen er diverse proefprocedures bij de Hoge Raad. In die procedures staat de vraag centraal staat of de nieuwe belastingheffing wel in lijn is […]

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-taks. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-taks. Drempel dga-taks Een dga met schulden aan zijn bv(‘s) die op 31 december […]

Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd

De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan nog verder wijzigen. Vorige jaar zijn al wijzigingen voor de BOR en DSR per 2024 en 2025 in de wet opgenomen. Het kabinet kondigt nu in een internetconsultatie nog verdere aanpassingen per 2025 en 2026 aan. Welke zijn dit? Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) De […]

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost. De Belastingdienst heeft dat onlangs bevestigd. Cafetariaregeling Met een zogenaamde cafetariaregeling kunt u vastleggen dat werknemers brutoloon ruilen voor een vergoeding voor bepaalde in […]

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Let daarbij wel op een aantal aandachtspunten zoals het op tijd terugvragen van de btw, het weer afdragen van de btw bij alsnog betalen én mogelijk onverwachte fiscale gevolgen van nadere afspraken met […]