Koffiebeker onbelast verstrekken

Werkgevers moeten plastic wegwerpbekers bij bijvoorbeeld het koffieapparaat en een watertap vervangen door een duurzaam alternatief. Dit had tot gevolg dat de Belastingdienst zich het hoofd moest buigen over de vraag of het verstrekken van een koffiebeker op kantoor onbelast mogelijk is. Verplichting sinds 1 januari 2024 Het vervangen van plastic wegwerpbekers is sinds 1 […]

Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door

Hoewel de Tweede Kamer op 19 maart 2024 nog voor een extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% stemde, is daar in de Eerste Kamer geen meerderheid voor. De extra verhoging gaat daarom niet door. Verhogingen tot en met 2023 In de jaren 2020 tot en met 2023 is het minimumloon […]

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Het afspreken van huwelijkse voorwaarden houdt geen schenking in, ook niet als de echtgenoten een ongelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen overeenkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangemerkt als wetsontduiking, kan dit als schenking worden belast. Schenking? De Hoge Raad oordeelde in een zaak dat ten onrechte een aanslag erfbelasting was […]

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen, kunt u misschien btw besparen. Btw-herzieningsregeling roerende en onroerende investeringsgoederen Voor investeringen in roerende en onroerende investeringsgoederen geldt op dit moment al een btw-herzieningsregeling. Door deze regeling wordt het gebruik van […]

Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023!

Heeft u vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situaties verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023 aan te (laten) passen. Dit heeft te maken met verschillen tussen de voorlopige en de definitieve forfaitaire rendementspercentages. Wat speelt er? Box 3 is in 2023 ingedeeld in drie categorieën, te […]

Klantpodium Van Hell Tuinen

Voor wat allemaal kan men specifiek terecht bij Van Hell Tuinen? We denken niet standaard vanuit beplanting, bestrating en materialen, maar vanuit een concept. Van Hell Tuinen gelooft in duurzaamheid. In onze tuinontwerpen, adviezen, aanleg en onderhoud houden wij daar rekening mee. Voor wie is Van Hell Tuinen interessant? Voor wie niet. 😊 Geïnteresseerd in een doordacht […]

Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Na een verzoek om de voorjaarsbesluitvorming van de informateurs heeft het demissionaire kabinet besloten de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 – eerder dan gepland – aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer. In de Voorjaarsnota zijn aanpassingen op de begroting voor 2024 opgenomen, evenals een vooruitblik op de begrotingen voor de […]