Voorwaarden en afwegingen van externe financieringen

Financieringen Wat een wereld zou het zijn als alle dingen die je wilt hebben, je zomaar zou kunnen krijgen? Wij menen dat het veel af zou doen aan de waarde die we aan bepaalde zaken hechten. Gelukkig is die situatie niet reëel. In de ‘echte’ wereld zullen we er iets voor in moeten leggen. Dit […]

Klantpodium Finament, Hypotheken en Verzekeringen

Wat doen jullie? De naam zegt het al, wij houden ons bezig met hypotheken en verzekeringen. Een ontzettend boeiend vak in een steeds weer veranderende omgeving. Ongeveer 11 jaar geleden zijn wij gestart in Zeist. Vanaf het begin hadden we al een nauwe samenwerking met Molenbeek Makelaars. Sinds een aantal jaar zijn we met elkaar […]

Check uw WOZ-waarde!

Als het goed is, ontvangt u binnenkort de nieuwe WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand. Check deze goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. Daarbij is de WOZ-waarde ook bepalend voor uw eigenwoningforfait. Peildatum 1 januari 2022 Voor wat betreft de WOZ-waarde van uw bedrijfspand […]

Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het op termijn afschaffen van de salderingsregeling op zonne-energie. Of de salderingsregeling ook daadwerkelijk wordt afgeschaft, hangt af van de Eerste Kamer die ook nog met het voorstel moet instemmen. Salderingsregeling Eigenaren van zonnepanelen kunnen nu hun opgewekte energie nog salderen met de afgenomen energie. Op deze manier is […]

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend moet worden met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand. Normale arbeidsduur Nederland kent als een van de weinige EU-lidstaten […]

De TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) is nu aan te vragen

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet over 2022. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden. Heeft u minder dan 250 werknemers in dienst, bedraagt de omzet maximaal € 50 miljoen en/of heeft […]

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen. Als u moeite heeft om aan de aflossingsverplichting te voldoen, zijn er […]